Systemadministration

Recept

Få tillgång till en extraresurs med rätt kompetens som matar in recept och ger förslag på eventuella ändringar.
Tidsåtgång cirka 25 recept per dag.

Varor


Spara tid genom att en extraresurs med rätt kompetens kopplar varor åt er.

Tidsåtgång cirka 40 - 60 varor per timme.

Hantering av prislistor


Säkerställ rätt datakvalitet. Vi har kontakt med leverantörer och grossister.

Tidsåtgång beror på antal leverantörer och hur ofta prislistorna ska läsas in.

Matsedel

Attrahera fler matgäster genom att visa upp vad ert kök kan erbjuda.
Vi hjälper er att utforma tydliga matsedlar på webb alternativt storbilds -TV.

Tidsåtgång beror på antal matsedlar men cirka 1 timme.

Systemadministration 

Ett mer strukturerat system är mer lättanvänt.
Underlätta ert arbetet genom att få hjälp med att "städa" i systemet.

Tidsåtgång är skiljer sig stort mellan olika organisationer. Det beror på hur stort arbetet är. Ett tätt samarbete mellan Mashie personal och kontaktperson hos kund krävs för bäst resultat.

GDPR revision

Säkra upp att ni följer GDPR.
Ni får en kontaktperson hos oss för att snabbt få information som påvisar laglig efterlevnad. Vi svarar på er revisors frågor.

Tidsåtgång är beroende på kund men cirka 2-5 dagar.

Ta bort användare


Ta hjälp av oss för att radera användare. De tas bort helt ur systemet och dess aktivitet och attribut går ej att återskapa.

Tidsåtgång

Anonymisera användare


Vi anonymiserar användare i systemet, dess aktivitet går att läsa men användare/na går ej att återskapa.

Tidsåtgång

Spara tid

Få en extraresurs med rätt kompetens för administrativa uppgifter i systemet

Vi skapar förutsättningar för att ni ska kunna servera rätt mat för alla