Hantera Livs

Kommuner gör livsmedelsupphandling vart tredje år vilket är ett tungt jobb som tar mycket tid. Hantera Livs är systemet som underlättar er livsmedelsupphandling och ger er en trygg samarbetspartner under hela avtalsperioden.

Varför Hantera Livs?

  • 10–20% lägre kostnad för livsmedel i en ny upphandling
  • Ökad kvalitet på upphandlingen samt minskad risk för överprövning
  • Spara tid

Fördelar med Hantera Livs vid livsmedelsupphandling

Få tillgång till vår databas med artiklar som läggs upp direkt från prisfiler, statistikfiler samt upphandlingsfiler med leverantörernas produktuppgifter gällande egenskaper som ekologiskt, fetthalt, glutenfri samt DABAS-länkar. Databasen underhålls kontinuerligt för att innehålla tillförlitlig information. Både genom manuella kontroller och genom datamatchningar mot DABAS av tex märkningar, allergener, land och ner på ingrediensnivå.

Få statistik och analys

Vi läser in er inköpsstatistik, kundfiler och sortimentsfiler från de leverantörer som ni har avtal med och följer upp per månad eller kvartal.

Ta del av ett 60-tal rapporter som exempelvis visar kostnadsutveckling, andel ekologiskt, andel CO2-ekvivalenter, inköp svenskt, lagat från grunden mm.

Prisuppföljning av era leverantörer

Vi läser in prisfilerna från era leverantörer. Det ger er full kontroll över prisutveckling och sortimentsförändringar.

Sortimentsbok

Ha kontroll på vilka artiklar som finns på marknaden, vilka artiklar som köps in i dagsläget, vilka artiklar som borde köpas samt egenskaper på produkterna.

Budgetförslag

Fördela beräknad budget till varje leveransställe fördelat på föregående års utfall. Följ löpande upp utfallet och skicka utfallet till varje enhet.

Mjölkstöd

Hantera Livs som sammanställer inköp av alla era mejeriprodukter. Systemet beräknar mängderna som skall skickas till jordbruksnämnden för att få ersättning från EU på serverad mjölk. Det är en stor trygghet inför en revision.

Upphandling & Anbud

Allt fler vill ställa krav på livsmedlens egenskaper samt kriterier. Hantera livs gör det enkelt att ställa höga krav på efterfrågade kvalitetsparametrar samt att följa upp dem under upphandlingsperioden.

Vi kan även utföra upphandlingen åt er där vi skapar underlagen och utvärderar alla svaren åt er.

Underlätta er livsmedelsupphandling

Underlätta er upphandling och minska kostnaderna för era livsmedel med 10-20% redan nu.