Hantera Livs

Hantera Livs gör det enkelt att ställa krav på efterfrågade kvalitetsparametrar samt att följa upp dem under upphandlingsperioden.

För att få önskad kvalitet ställs det krav på egenskaper och förpackning på varje position. Utöver kvalitetskrav finns även t ex miljö-,
hållbarhets- och etiska krav.

Vi är en aktiv part involverade i utvecklingen av livsmedelsupphandlingar genom samarbete med offentliga sektorn, producenter, leverantörer och myndigheter.
Det kan gälla såväl frågor om innehåll i livsmedelsprodukter som miljöpåverkan. Hantera Livs skapar förutsättningar för likabehandling av svar då produkten istället för leverantören ska uppfylla kraven på positionsnivå.

Fördelar:

  • Det skapas automatiskt ett neutralt upphandlingsunderlag där produkterna är beskrivna med egenskaper och vikter
  • Egenskaper och vikter kan enkelt justeras  för att anpassa till framtida önskemål
  • Förfrågningsunderlag skapas med referenspriser och belastningsvärden
  • Utvärdering genomförs genom verifiering av att produkterna innehar efterfrågade klassificeringar, egenskaper och vikter
  • Genom verifiering av ställda krav mot Hantera livs databas minimeras ert arbete
  • Vid provsmakning kan beställningslistor och testprotokoll tas ut
  • Sammanställningen av svaren vid utvärdering per leverantör och produkt ger det optimala valet
  • Upphandlingen kan enkelt grupperas i varukorgar för att passa de egna önskemålen
  • Enkelt att utvärdera