Hantera Enhet

Varje enhet kan snabbt och enkelt rapportera in sitt matsvinn via en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Systemet mäter sedan matsvinnet baserat på det totala inköpet i Hantera Livs.

Följ upp ert matsvinn

Siffrorna sammanställs i Hantera Livs i rapporter som visar bland annat:

  • Total mängd svinn
  • Total svinnkostnad
  • Andel svinn av inköpta livsmedel
  • Andel svinn per portion
  • Kostnad svinn per portion
  • CO2e per portion

Statistiken visas per enhet och totalt samt i jämförelse med övriga kunder i Hantera.

Minska ert matsvinn

Minska ert matsvinn genom uppföljning, få en helhetsbild baserat på era inköp