Hantera Butik

Hantera Butik är verktyget för uppföljning av inköp i livsmedelsbutiker online som Mathem, ICA online med mera. Inköp via butik ökar i många kommuner därför finns det ett stort behov av uppföljning. Se vem som gör inköpen, vad som köps in samt andel ekologiskt.

Få en helhetsbild av era livsmedelsinköp:

  • Inköp totalt och per enhet
  • Följ upp så att er policys följs för exempelvis andel ekologisk mm
  • Se att inköpen är av rätt kvalitet och pris
  • Följ upp inköpsmönster för möjlighet till effektivisering och besparing av både tid och miljö
  • Se om alla inköp är verksamhetsrelaterade
  • Kontrollera om något borde avropas från andra avtal

Med hjälp av uppföljningen av inköp i butik som ett komplement till livsmedelsupphandling genom Hantera Livs får ni en total översikt av alla inköp samt möjligheter till förbättringsåtgärder. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra innan kommunerna är ikapp siffror på de stora avtalen gällande t ex kvalitet och ekologiskt.

Få en helhetsbild av era inköp

Få en total översikt av alla inköp så ni kan minska era kostnader och nå uppsatta mål