Systemadministration

Behöver ni en extraresurs med rätt kompetens som kan hjälpa er med tidskrävande administrations arbete i systemet? Våra konsulter tar tag i de uppgifter som ni inte riktigt hinner med så ni kan lägga er tid på rätt saker.

Recept

Få tillgång till en extraresurs med rätt kompetens som matar in recept och ger förslag på eventuella ändringar.
Tidsåtgång cirka 25 recept per dag.

Varor


Spara tid genom att en extraresurs med rätt kompetens kopplar varor åt er.

Tidsåtgång cirka 40 - 60 varor per timme.

Hantering av prislistor


Säkerställ rätt datakvalitet. Vi har kontakt med leverantörer och grossister.

Tidsåtgång beror på antal leverantörer och hur ofta prislistorna ska läsas in.

Matsedel

Attrahera fler matgäster genom att visa upp vad ert kök kan erbjuda.
Vi hjälper er att utforma tydliga matsedlar på webb alternativt storbilds -TV.

Tidsåtgång beror på antal matsedlar men cirka 1 per timme.

Systemadministration 

Ett mer strukturerat system är mer lättanvänt.
Underlätta ert arbetet genom att få hjälp med att "städa" i systemet.

Tidsåtgången skiljer sig mellan olika organisationer. Det beror på hur stort arbetet är. Ett tätt samarbete mellan Mashies personal och en kontaktperson hos kund krävs för bäst resultat.

GDPR revision

Säkra upp att ni följer GDPR.
Ni får en kontaktperson hos oss för att snabbt få information som påvisar laglig efterlevnad. Vi svarar på er revisors frågor.

Tidsåtgång är beroende på kund men cirka 2-5 dagar.

Spara tid

Få en extraresurs med rätt kompetens för administrativa uppgifter i systemet

Vi skapar förutsättningar för att ni ska kunna servera rätt mat för alla