Märkning av mat

Hur arbetar er verksamhet kring allergenmärkningen av den mat ni lagar och serverar?

Varje leverantör av mat har skyldighet och ansvar att förmedla till kunden om maten som serveras innehåller en eller flera av de 14 allergener som finns listade i Informationsförordningen. Beroende på hur maten serveras/säljs görs detta antingen genom märkning på en etikett alternativt ges muntligt på restauranger/skolrestauranger. Kravet gällande dokumentation gäller oavsett om allergeninformationen ges muntligt eller skriftligt. Vid muntlig information krävs goda rutiner och lika god kontroll på matens innehåll i alla led som vid märkning med en etikett. Att skapa etiketter som uppfyller alla krav kan vara en utmaning och det är många regler att ta hänsyn till.

Våra erfarna kostekonomer och dietister med lång branscherfarenhet hjälper er att komma igång med märkning av mat och skapa en tydlig uppmärkning av innehåll och allergener. Vi kan även utföra arbetet åt er. 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer information på info@mashie.se.

Har ni koll på allergenerna i maten?

Få kontroll på dokumentationen kring allergener i den mat som serveras.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.