Konsultation

Genom lång erfarenhet vet vi att kunder som håller sig uppdaterade och regelbundet går igenom och utvecklar sina processer får ut mer av systemet än de som låter bli. Genom att kunna använda systemet mer och framförallt mer effektivt är det även lättare för er att uppnå era uppsatta mål.

Systemoptimering

Effektivisera era arbetsflöden i köket genom att utnyttja systemets potential bättre.

  • Analys av arbetsflöde och uppsättning
  • Förbättringsförslag och diskussion
  • Beslut av ny konfiguration
  • Implementera ny konfiguration

Tidsåtgång 2-4 dagar beroende på volym och verksamhetsområden.

Definiera Klimatmål

Tydliga mål skapar förutsättningar för förändring.
Sätt upp relevanta, realistiska och mätbara klimatmål i matproduktionen.

Tidsåtgång 5-10 dagar beroende på volym och verksamhetsområden.

Implementera klimatmål


Uppnå en lägre klimatpåverkan med bibehållen kvalitet.

  • Analysera mål och sätta mätetal för att kunna mäta effekt
  • Planera matsedlar, recept och inköp
  • Utbildning, konfiguration och utrullning av funktionsstöd
  • Projektledning

Tidsåtgång 5-20 dagar beroende på volym och verksamhetsområden

Implementera modul

Ta er verksamhet till nästa nivå
Utbildning, workshop och målanalys. Därefter konfiguration och utrullning av moduler. 
Se våra moduler här 

Tidsåtgång 1-5 dagar beroende på modul, volym och verksamhetsområden. 

Måltidsmiljö

Förbättra helhetsupplevelsen för matgästerna.
Utgår ifrån en nulägesanalys där vi tillsammans kartlägger hur ni arbetar tvärprofessionellt med måltidsupplevelsen. En workshop kring hur ni kan förbättra ert arbetssätt samt en implementationsplan tas fram. 

Tidsåtgång 3-5 dagar beroende på volym och verksamhetsområden.

Anpassa recept och matsedlar

Effektivare och mer kreativ implementering av nya näringsrekommendationer.
Vi näringsberäknar era recept och matsedlar samt tar fram ett antal grundrecept som är anpassade efter rekommendationerna.

Tidsåtgång 1-10 dagar beroende på antal recept, måltid samt tidshorisont.

Öka er effektivitet!

Ta er verksamhet till nästa nivå och nå era mål.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.