Integrationer

Effektivisera ert dagliga arbete och minimera det administrativa arbetet genom att integrera Mashie med era befintliga IT system. Vi erbjuder konsultation med att få integration att fungera mellan Mashie och andra IT-system, såsom ekonomisystem, patientsystem, kassasystem, med flera.

Ekonomiintegration

Integrera Mashie med ditt befintliga ekonomisystem och skicka enkelt information om måltids- och varubeställningar till ditt ekonomisystem för att kunna ta fram fakturaunderlag. Slipp alla mail och exporter mellan systemen och spara tid.
Med ekonomiIntegration blir det enkelt att hålla samman ekonomiska flöden, från beställning till fakturering, genom Mashie och till ert eget ekonomisystem.

Inköpsintegration

Skapa inköpsunderlag i Mashie som blir beställningsunderlag hos din grossist. Få en helhetslösning för att generera underlag till inköp i din egen organisation. Integrera mot ert inköpssystem för att automatisera inköpsflöden i organisationen.

Analys

Få en helhetslösning för att generera underlag till all form av analys av måltidsproduktionen i er organisation samt möjliggör för ekonomisk uppföljning för ex hur mycket som sålts.
Integrera mot ert eget analyssystem (Business Intelligence System, som tex Hypergene, Click View, etc) i vilket olika former av rapporter för beställt, producerat, levererat antal måltider, svinn, etc kan framställas.

Recept

Exponera all information om er organisationens receptsamlingar och recept.Tjänsten kan integreras mot en extern webblösning, i vilken man har möjlighet att själv ta fram en sida för att exponera och marknadsföra sina egna recept och produkter.

 

Vill du spara tid?

Få hjälp om hur ni kan effektivisera ert arbete genom integrationer.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.