Pro

För verksamheter som har behov av kommunikation med kunder för beställningar av artiklar och måltider i kantin är Matilda Pro ett bra alternativ. Här finns möjlighet att låta beställningar ske via en webbhandel.

 

I paketet ingår också föregående funktionspaket Base.
Paketet innehåller funktioner som:

Webbhandel artiklar/kantin

Här kan kökets kunder registrera sina beställningar direkt via webben till kökets Matilda. Samtliga av kökets gällande matsedlar och artiklar till försäljning återspeglas i kundens webbhandel. Inkomna beställningar skapar sedan automatiskt underlag för inköp och produktion i köket. Det som beställs genererar också fakturaunderlag och olika typer av statistik.

Webmåltidsinformation

Måltidsinformation är en funktion där kökets beställande kunder exakt kan se vad en måltid, recept eller livsmedel innehåller som exempelvis näringsvärde, ingredienser och specialkostinformation. Presentationen kan även inkludera bilder.

Webstatistik

Webbstatistik ger beställaren möjlighet att se statistik på tidigare beställda artiklar och måltider. Där finns också sökfunktioner för att kunna göra ett urval över period, ordertyp osv.

Webmatsedel

Publicerad matsedel innebär att den aktuella matsedeln publiceras på organisationens hemsida eller annat media. Publiceringen är interaktiv vilket innebär att en ändring i grundmaterialet omedelbart slår igenom i alla medier.

Anpassning för matsedel till mobiltelefon och surfplatta

Kökets matsedel som utformats i Matilda kan läggas upp på en hemsida där elever, föräldrar, patienter m.fl. via en länk kan se vad som serveras. Där finns information om matsedelns innehåll, näringsvärden och eventuell specialkost. Via en smartphone eller en surfplatta så finns denna information mycket lättillgänglig.

Lagerhantering

Med Matilda kan ni hantera lager av era livsmedel/artiklar som underlättar bl.a. inventering och lagervärdesberäkningar. Det går även att jobba med specifika lagerplatser. Genom att märka upp respektive lagerplats på sitt sortiment, skapas sedan enkelt ett råvarubehov som delas upp på dessa lagerplatser. Funktionen kring lager kan utökas och förenklas genom att användaren använder funktioner för streckkodshantering i samband med till exempel inventering av lager.

 

Kontakta oss

  • Katarina Carlsson
  • Kundansvarig

Kommunicera enklare med era kunder

Se hur vi kan hjälpa er att kommunicera med era kunder för enklare beställningar.