Pro Premium

För verksamheter som jobbar mot äldreomsorg och hemtjänst är Matilda Pro Premium rätt val. Paketet innehåller funktioner som flexibla körplaner för distribution, webbaserade beställningar via personregister till köket, matlådor och personliga näringsanalyser och mycket mer.

 

I paketet Pro Premium ingår också de föregående funktionspaketen Base och Pro.
Paketet innehåller funktioner som:

Matlåda

Med hjälp av Pro Premium kan ni lägga upp personregister på era kunder. Funktionen genererar speciella matlådeetiketter med utförlig information om bl.a. näring samt ingrediensförteckningar. Dessa funktioner gäller för både varm- och kallmatsproduktion. Här får du ut körlistor utifrån de turer som matlådorna ska levereras. Här finns också möjlighet att jobba med stående order.

Webbhandel Matlåda

Kökets kunder kan skapa sina beställningar direkt via webben till kökets Matilda. Samtliga av kökets gällande matsedlar och artiklar till försäljning återspeglas i kundens webbhandel. Inkomna beställningar skapar sedan automatiskt underlag för inköp, distribution och produktion i köket. Det som beställs genererar också fakturaunderlag och olika typer av statistik.

Personlig näringsanalys

Här kan ni göra analyser av faktiskt matintag för enskild person. Det går även att skriva patientjournaler och få fram flera olika analyser och dygnsfördelning.

 

Kontakta oss

  • Katarina Carlsson
  • Kundansvarig

Arbeta mer strukturerat och flexibelt

Få våra tips hur ni enklare kan effektivisera era flöden inom äldreomsorg och hemtjänst.