Advanced

Matilda Advanced har funktioner som tilltalar verksamheter som sjukhus och landsting med t.ex. patientbeställningar, bricklappar, etiketter och kylmatsproduktion.

 

I paketet Advanced ingår också de föregående funktionspaketen Base, Pro och Pro Premium.
Paketet innehåller funktioner som:

Webbhandel bricka

Med webbhandel erbjuder köket sina kunder möjlighet att skapa sina brickbeställningar direkt till kökets Matildasystem. Samtliga av kökets matsedlar och artiklar som är beställningsbara återspeglas i kundens webbhandel. Inkomna beställningar skapar sedan automatiskt underlag för inköp och produktion i köket. Det som beställs genererar också fakturaunderlag och olika typer av statistik.

Avancerad produktionsplanering

Avancerad produktionsplanering ger möjlighet för köket att tidigarelägga sin produktion. Olika komponenter i samma måltid kan tillagas på olika dagar för att slutligen serveras tillsammans på leverans-/serveringsdagen. Åtgärdslistor och tillagningslistor kan skrivas ut fördelat på olika dagar och för olika produktionsplatser.

Kontakta oss

  • Katarina Carlsson
  • Kundansvarig

Effektivisera ert arbetssätt

Vi hjälper er att effektivisera det dagliga arbetet på sjukhus och landsting.