Svinnhantering

Varje år slängs det upp mot 270 000 ton mat i svenska restauranger och storkök vilket ger konsekvenser på både miljön och ekonomin. Svinn är ett lättanvänt IT-stöd för att kunna synliggöra och följa upp matsvinnet under olika arbetsprocesser i hela er organisation för att kunna sätta in rätt åtgärder där det behövs.

Minska matsvinnet och spara pengar

Matsvinnet står för ca 12% - 29% inom restauranger och storhushåll (Livsmedelsverket 2014, Vad görs åt matsvinnet?). Om svinnet kan minskas med 10% kan ett skolkök som tillagar 1500 portioner/dag spara ca 331 500 kr varje år. Det är mycket pengar som kan användas till bättre saker samtidigt som vi värnar om vår miljö och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Synliggör var problemen finns

För att kunna minimera matsvinnet måste det först i synliggöras för att kunna ta fram förbättringsåtgärder. Mät allt svinn från råvarusvinnet vid hantering av råvarorna, tillagningssvinnet i köket när maten tillagas, serveringssvinn som uppstår om all mat inte serveras till tallrikssvinnet från matgästernas tallrikar.

Minska ert matsvinn i hela organisationen

Svinn fungerar även utmärkt för er som har ett tillagningskök samt ett eller flera serveringskök. Få en total överblick över var i organisationen de olika typerna av svinn rapporterats och vad det innebär för organisationen som helhet eller per kök.

Ta fram förbättringsåtgärder

När det finns konkret data på matsvinnet under alla olika moment i mathanteringen kan rapporter för analys och förbättringsåtgärder tas fram. På så sätt kan förbättringsåtgärder tas fram där det finns problem för att kunna minska svinnet och kostnaderna.

Genom att kunna visa på konkreta siffror är det enklare att engagera personalen och matgästerna för att aktivt kunna minska svinnet genom exempelvis bättre produktionsplanering och arbete med att informera matgästerna om vad de kan bidra med.

Se hur svinn fungerar

 

Hur mycket svinn har ert kök?

Synliggör ert svinn för att kunna ta fram åtgärder för att kunna ta fram förbättringsåtgärden.