Produktion

Tillägget för produktion effektiviserar och kvalitetssäkrar produktion och utleverans mellan beställare och produktionskök. Slipp manuellt pappersarbete och spara tid genom att ha allt samlat i samma system. Kvalitetssäkra era leveranser från köket med specialkost och tydliga etiketter som skrivs ut direkt från systemet.

Ta enkelt upp matbeställningar

Slipp allt manuellt arbete med att ta emot beställningar via telefon, lappar eller mail. Det är tidskrävande med stor risk för missförstånd och fel. Spara tid genom att enkelt göra matbeställningarna direkt i ett och samma system. Publicera era godkända matsedlar och varusortiment så era kunder och beställare enkelt kan lägga sina beställningar direkt i systemet.
Gör beställningar både internt samt till enskilda boende. Välj om beställningen ska vara portionsvis, komponentvis eller med olika alternativ samt om maten ska levereras i exempelvis bleck, kantin eller portionsvis.

Skriv ut etiketter

Slipp handskrivna lappar och skriv istället ut korrekta etiketter med exempelvis allergeninformation direkt från systemet. Välj att skriva ut etiketter för portionsförpackningar, komponentvis eller varför inte bricklappar.

Kvalitetssäkra era måltider

Få hjälp med att hantera specialkost genom att all information om specialkost registreras på personregister som skapar ett produktionsunderlag vilket underlättar vid beställning, produktion och leverans av måltiderna. Undvik missöden och få alltid korrekta produktionsunderlag att utgå ifrån.

Följ upp

Slipp behöva ta ut följesedlar och leveranslistor från olika system, med tillägget för produktion har du allt samlat i samma system. Ta enkelt fram fakturaunderlag och inköpsunderlag för leverantörer. Integrera Mashie med ert ekonomisystem för att spara ytterligare tid och manuellt arbete.


Följ upp er beställningsstatistik, statushantering samt kvittering av beställningar på ett och samma ställe.

Spara tid och kvalitetssäkra måltiderna

Få alla led i produktion och utleverans att fungera optimalt för just er.