Klimatdata

Maten står för ca 25 % av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige. Så för att underlätta klimatsmarta val i storkök och restauranger har Mashie, i samarbete med RISE, tagit fram klimatmodulen, ett praktiskt verktyg för klimatsmart menyplanering i skola, vård och omsorg.

Hur påverkar maten klimatet?

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Storhushåll och restauranger bör arbeta kontinuerligt med sina menyer och maträtter för att belastningen på klimatet ska bli så litet som möjligt.

Klimatberäkna era matsedlar och recept

Klimatberäkna era matsedlar och recept och se hur stor klimatpåverkan blir, beroende på hur och var råvarorna är odlade. Jämför olika livsmedel och minska klimatpåverkan i måltiderna genom att byta livsmedel.

Få korrekta underlag

Genom att följa upp klimatpåverkan av maten är det enkelt att ta fram underlag till politiker, miljöstrateger och upphandlare. Sätt upp mätbara klimatmål i er organisation för en period, meny eller matsedel eller portion för att kunna sänka era utsläpp.


Med hjälp av tydlig uppföljning och klimatberäkning blir det enkelt att motivera till mer klimatsmarta livsmedelsval.

Klimatsmart är trendigt

Addera informationen om klimatdata till er meny eller matsedel som en konkurrensfördel mot konkurrenter samt i utbildningssyfte för att engagera era matgäster i arbetet för en bättre planet.

Kontakta oss

  • Alina Franzén
  • Customer Success Manager

Är er meny klimatsmart?

Vill även ni värna om miljön och göra klimatsmarta val i köket?