Inventering

Få full kontroll och struktur på era inventeringar i hela organisationen.

Ha full koll på ert lagervärde genom regelbunden inventering av ert kök. Att inventera ett lager är både tidskrävande och jobbigt. Ta smidigt fram inventeringsunderlagen för att spara tid. Få hjälp att organisera upp lägerställe och bygga upp en rutin och kontroll runt inventeringen. Kontrollera flera köksinventeringar, jämför med föregående år och överför alla rapporter direkt till ert ekonomisystem.

 

Har ni koll på vad som finns i skafferiet?

Ha full koll på ert lagervärde och spara tid vid er nästa inventering.