Beställningsappen

Slipp handskrivna lappar med oläsliga kråkor, bortappade papper och tråkiga svartvita menyer. Genom att digitalisera denna process öppnar sig nya möjligheter. Du behöver inte skriva ut papper med menyn till varje beställare, menyn finns i appen på din mobila enhet. Sker förändringar i menyn uppdateras de i realtid så ni slipper skriva ut nya menyer. Menyn skapas precis som vanligt i Mashie.

 

Effektivisering och matglädje

  • Slipp lägga tid på att stansa in de beställningar som gjorts på papper. Använd istället tiden för att förbättra matgästens måltidsupplevelse, för många äldre skulle detta bli höjdpunkten på dagen.
  • Låt matgästen själv beställa från menyn eller gör beställningen tillsammans med en personal för att öka delaktigheten.
  • Matsedeln är alltid uppdaterad och bilder på maten kan användas för att öka matlusten hos den ätande.
  • Minskar risk för mänskliga fel som borttappade lappar och handstil som är svår att tyda. Det skapar en högre kvalitet i hela måltidsprocessen från beställning till distribution.
  • Alla beställningar som lagts in via appen hamnar direkt i Mashie vilket minskar ledtiden för beställning. 

 

Med hjälp av Beställningsappen är det möjligt att effektivisera och förenkla manuella processer. Se var ni kan spara tid genom hela beställningsflödet, från manuell handpåläggning till digitala flöden. 

SKAPA MATSEDEL

Före: Matsedeln skapas i Mashie och skrivs ut. Ibland justeras utskriften för att fungera som beställningssedel. Eventuella ändringar efter utskrift kommer naturligtvis inte med utan kräver nya utskrifter. 

Efter: Matsedeln syns direkt i appen. Bilder och information som ligger i Mashie syns i beställningsvyn. Skulle det skett några ändringar i menyn uppdateras det direkt i appen. 

LÄMNA UT MATSEDLAR

Före: Hemmaboende ska fylla i sina val på den utskrivna matsedeln.

Efter: Hemtjänstpersonen kan visa menyn i sin telefon eller platta. Den ätande har möjlighet att se maträtterna, läsa och prata om alternativen. 

FYLL I MATSEDEL

Före: Hemmaboende ska fylla i vad den vill äta för hand.

Efter: Låt matgästen beställa från menyn tillsammans med en personal för att öka delaktigheten.

SAMLA IN MATSEDEL

Före: För hemtjänstpersonalen blir det en extra runda att behöva köra till kontoret och lämna in matsedlarna, det är även enkelt att lappar glöms och kommer bort på vägen. 

Efter: Alla lagda beställningar i appen hamnar direkt i Mashie. Det skapar en högre kvalitet i hela måltidsprocessen från beställning till distribution.

MATA IN INSAMLADE BESTÄLLNINGAR

Före: Alla matsedlar ska manuellt föras över från lapparna och läggas in i Mashie. Det finns risk att lappar kommit bort eller att något matas in fel när lapparna skall tydas. 

Efter: Alla beställningar som lagts in via appen hamnar direkt i Mashie. Det spar en del arbetstid och framförallt minskar ledtiden för beställning samtidigt som kvaliteten ökar med färre borttappade och felaktiga beställningar.

SÄTT DEN ÄTANDE I CENTRUM

Före: Mycket tid läggs på manuell handpåläggning.

Efter: Den tid som tidigare lades på manuell hantering av beställningar kan nu läggas på den hemmaboende 

 

 

Se hur Beställningsappen fungerar, hur ni kan använda den i vardagen samt hur den synkar med ert befintliga Mashie. 

 

Kontakta oss

  • Kontakta vårt härliga gäng
  • Tillsammans skapar vi framgångsrika kök

Digitalisera er meny och beställningsflöde

Digitalisera ert beställningsflöde, spara tid och engagera matgästen