Hantera

Effektivisera er livsmedelsupphandling

Med Hantera får ni systemstöd och expertkunskap för att effektivisera era livsmedelsupphandlingar och spara pengar.

 

Hantera är systemet som förenklar och effektiviserar upphandling av livsmedel och uppföljning för storkök i både offentlig och privat sektor.

Med Hantera får ni stöd i hela upphandlingsprocessen. Från att skapa positionsunderlag till att utvärdera vilken leverantör som är det bästa valet. Utöver systemstöd för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalet så finns även tillgång till erfaren support och stöd vid skapandet av upphandlingen.

Därför ska alla måltidsorgnisationer ha Hantera:

  • Underlätta arbetet mot era målsättningar som kr/kilo, råvarukostnad, eko, svinn
  • Rapportera enkelt era resultat
  • Få tillgång till expertiskunskap för upphandling och uppföljning

Förenkla er livsmedelsupphandling

Hantera gör det enkelt att ställa höga krav på efterfrågade kvalitetsparametrar. Det skapas ett neutralt upphandlingsunderlag där produkterna är beskrivna med egenskaper och vikter. Inköpshistoriken i Hantera ger en detaljerad bild över nuvarande inköpsmönster och ger förslag på förbättringar.

Få uppföljning och statistik

Hantera behandlar leverantörsfiler för korrekt uppföljning av inköpsmönster och prisutveckling. Uppföljning av sortiment, priser och statistik pågår genom hela avtalsperioden. Genom kontinuerlig uppföljning och styrning av priser och produkter anpassas inköpen vid förändrade inköpsmönster genom t ex tilläggsupphandlingar. Detta säkerställer en bibehållen kostnadseffektivitet under hela avtalsperioden.

Få rapporter för uppföljning och redovisning

Det finns ett stort utbud av rapporter att tillgå, exempel är rapporter som visar både den senaste perioden och ackumulerat från årets början i samma rapport. Rapporter mejlas ut till varje enhet. Ni kan även jämföra med samma period föregående år.

Följ upp era uppsatta mål genom att följa era nyckeltal som exempel kan vara kostnad per kg, andel eko, inköp utanför avtal med mera.

Följ upp klimatdata och matsvinn

Att våra val av livsmedel har en effekt på klimatet börjar allt fler bli medvetna om och därför finns även krav för att kunna redovisa klimatdata. Enkelt att ta fram värden CO2e för per inköp i kg (snittet per kg). I hantera kan ni även på ett enkelt sätt följa upp ert matsvinn. 

Underlätta er ansökan om skolmjölkstöd

Sammanställer underlaget för mjölkstödet för att underlätta ansökan om bidrag.

Läs mer om hur du gör din ansökan HÄR ->

Effektivisera era livsmedelsupphandlingar

Få rätt verktyg och stöd så ni kan effektivisera er upphandling och spara pengar.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.