Våra produkter

Vi skapar framgångsrika kök i Norden genom våra IT system Matilda, Mashie och Aivo. Genom branschexpertis löser vi de utmaningar som våra kollegor i måltidsorganisationer möter varje dag. Vi är er hjälp i köken för att kunna effektivisera era arbetsprocesser som planering, kalkylering, inköp till produktion, leverans och fakturering.

Rätt produkt för just er 

Våra produkter är utvecklade av branschspecialister för branschspecialister och har en bred funktionalitet som stödjer många olika typer av måltidsorganisationer. Våra system fungerar som en perfekt buffé där du kan välja ut dina favoritmoduler, smart förpackade och självklart tillgängliga online. Lägg din tid där du kan göra skillnad och låt våra system automatiskt sköta tidskrävande uppgifter som att skapa menyer, räkna näringsinnehåll och klimattal samt följa upp kostnader. Vilket av våra system som passar bäst för just er verksamhet baseras på era arbetsflöden och målsättning. Få en kostnadsfri konsultation av våra experter för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att skapa framgångsrika kök.  

Läs mer om våra produkter: 

Matilda - För er som arbetar med sjukhus och äldrevård med individanpassade beställningar.  

Mashie – Perfekt för skolor och restauranger men även inom äldrevården.  

Aivo  För befintliga Aivokunder som vill kunna effektivisera beställningsprocessen.  

Därför borde alla kök ha ett verksamhetssystem 

Måltidsverksamheter måste idag kunna så mycket mer än att servera god mat. Ökade krav på hantering av specialkost, ökat antal måltidstillfällen, fler kundgrupper, ekonomisk och statistisk uppföljning samt politiska beslut. Trots det är det i måltidsorganisationerna som det oftast saknas både kontroll och uppföljning. Därför finns det oftast mycket att vinna på att ha ett verksamhetssystem i köken. Bli mer effektiva, spara pengar och ha all kunskap samlade på en och samma plats så ni blir mindre personberoende och ta beslut som är baserade på er faktiska data. Lägg er tid och era pengar där det verkligen gör nytta så ni kan fokusera på att servera rätt mat för alla.  

Vi är ett verktyg för agenda 2030, se hur ni med hjälp av våra system snabbare kan uppnå målen i agenda 2030 med fokus på hållbarhet. 

 

 

Börja effektivisera ert kök

Se vilket system som skulle passa bäst för just er så ni kan arbeta mer effektivt.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.