Lösningar

Spara 6 kr per portion genom digitalisering

En kommun, region eller större restaurang kan spara upp till 6 kr per måltid genom att digitalisera sin måltidsprocess. Ladda ner vår guide och se hur mycket ni kan spara. 

 

Att arbeta med hela måltidsprocessen leder till besparingar både i pengar och tid samt ger bättre säkerhet, förenklar uppföljningen samt bidrar till att nå målen i agenda 2030. Nå era uppsatta mål genom en helhetslösning för måltidsprocessen inom kommun, region och privat sektor.

Spara både tid och pengar genom digitalisering  

En livsmedelsupphandling kan sänka kostnaderna med 5-10genom att köpa avtalade produkter. Att använda systemstödet Hantera för livsmedelsupphandling kan ni spara 50% i tidsåtgång jämfört med en manuell upphandling.  

Med hjälp av våra kostdatasystem Matilda och Mashie är det enkelt att optimera era menyer. Systemen gör det enkelt att se hur klimat, näring och kostnad förändras vid byte av råvaror i recepten. Genom att välja alternativa råvaror kan ni minska era kostnader med 5%.  

Minska ert matsvinn genom mätning och uppföljning. Ett minskat matsvinn ger dessutom lägre inköpsvolymer och råvarukostnader vilket gör att ni kan spara ytterligare 5%. Vi hjälper måltidsorganisationer att nå sina hållbarhetsmål där våra system direkt stödjer fyra av de globala hållbarhetsmålen. Där har mätning av matsvinn och klimatberäkning en stor del för att kunna minska avtrycket på vår planet.   

Med hjälp av en helhetslösning för måltidsprocessen kan ni spara ca 15% per portionÄven stora tidsvinster kan göras genom att digitalisera och effektivisera komplexa delar som beställningsflöden ocmåltidsplanering.  

 

Kontakta oss

  • Alina Franzén
  • Customer Success Manager

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.