Livsmedelssäkerhet

Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Alla som arbetar professionellt med mat såsom produktion/tillagning, servering, försäljning av mat till andra mm, lyder under Livsmedelslagen. Lagen ställer krav på att all personal ska utbildas i livsmedelshygien.

Livsmedelssäkerhet för restauranger och storhushåll

Kursen passar för dig som arbetar i kök i offentlig sektor som kommun eller landsting samt restauranger. Under kursen går vi igenom de grundläggande och mest centrala principer inom livsmedelssäkerhet och riktar sig i första hand till dig som har behov av en första introduktion i ämnet livsmedelssäkerhet.

Kursens innehåll

 • Livsmedelssäkerhet – en del i att erbjuda bra måltider
 • Risker med mat
 • Faror och smittkällor i köket
 • Matförgiftningar – vilka mikroorganismer ligger bakom?
 • Hygienisk livsmedelshantering och riskeliminering
 • Personlig hygien
 • Kritiska punkter vid matlagning och servering
 • Lagstiftning och tillsyn
 • Egenkontrollprogram och HACCP

Utbildningen är en webbutbildning, med andra ord kan du sitta var som helst i landet och delta. Slipper lägga tid och pengar på att resa och spara samtidigt vår planet genom minskade resor!

 

Webinarier 2021

 • Inga nya datum finns

 

Kostnad

 • Halvdags webbutbildning: 750kr 

 

Ni är även välkomna att hyra in våra föreläsare och ha kursen hos er. Kursen kan då även anpassas efter just era önskemål och behov. För mer information kontakta  info@mashie.se

 

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.