Minska svinnet och spara pengar

Varje år slängs det upp mot 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök, det ger konsekvenser på både miljö och ekonomi. Nå era uppsatta svinnmål genom att synliggöra svinnet i alla led i produktionen. Få tydliga rapporter för analys och ta fram förbättringsåtgärder för att minska svinnet och kostnaderna. Matsvinnet står för ca 12% - 29% inom restauranger och storhushåll, det är mycket pengar som kan sparas istället för att slängas.

Följ upp i alla led

För att kunna se var bristerna finns måste svinnet synliggöras i alla led i produktionen. Mät svinnet från råvaruhantering, tillagning, servering till tallrikssvinn för att få en samlad bild av det totala svinnet.

Ta fram förbättringsåtgärder 


När svinnet har synliggjorts kan rapporter för analys och förbättringsåtgärder tas fram för att minska svinnet och kostnaderna. 
För att bättre engagera matgäster och personal i att aktivt minska svinnet behövs konkret data påvisas. Bättre produktionsplanering och arbete med att informera matgästerna om vad de kan bidra med är åtgärder för att nå de uppsatta målen.

Spara pengar

Om svinnet minskas med ca 10% i ett skolkök som tillagar 1500 portioner/dag kan man spara 331 500 kr per år. Det är mycket pengar som kan användas till bättre saker samtidigt som vi värnar om vår miljö och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Svinnkostnad i kr för skolor i olika storlekar:

* Grafen baseras på ett antagande på exempel från skolor. Vi har gjort ett ungefärligt antagande på en råvarukostnad på 13 kr/portion för en skolelev exklusive måltidsdryck, totalt matsvinn på 10% samt 170 produktionsdagar per år. Totala mängden matsvinn är väldigt varierande i olika typer av restauranger och storhushåll.

 

Se hur svinnfunktionaliteten fungerar:

 

Just nu har vi kampanjpris på tillägget för Svinn, kontakta oss för priser samt få våra bästa tips för hur ni kan kan minska svinnet i ert kök!

 

Kontakta oss

  • Få tips av vår egen svinnexpert!
  • Alina är expert på att minska matsvinnet hos våra kunder.

Minska ert matsvinn

Få en fri demo och se hur ni kan använda verktyget för att minska svinnet

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.