Mashie i Almedalen

Den 2 juli höll vi en paneldiskussion i Almedalen om hur vi kan göra skillnad och nå de globala hållbarhetsmålen 2030 genom digitalisering.

Se hela paneldebatten

 

Vi ställde frågan - Hur kan vi lyfta målen kring svinn och klimatsmart mat till våra politiker och näringsliv? Varför går digitaliseringen långsamt när lösningarna finns serverade? Hur kan vi tillsammans nå klimatmålen med hjälp av Foodtech? 

Maten står för upp till 25% av vår klimatpåverkan. Dagligen serveras 3 miljoner måltider inom offentlig sektor. Majoriteten av måltiderna planeras redan idag i kostsystem. Tekniken utvecklas och innehåller nu hantering för svinn- och klimatberäkning av mat. Genom att använda systemens fulla potential kan offentlig sektor minska matsvinnet, öka andel klimatsmart mat och samtidigt spara pengar. Skulle politiker och ledning i offentlig sektor förstå möjligheterna och använda tekniken för att sätta upp mätbara mål att arbeta mot kan vi nå klimatmålen snabbare. Framförallt de globala målen #12 Hållbar konsumtion och produktion och #13 Bekämpa klimatförändringarna.

Se hur våra system kan hjälpa er att nå de globala hållbarhetsmålen 2030!

Medverkande i paneldebatten var

Lena Schröder, vår egen expert och verksamhetskonsult på Mashie Foodtech Solutions
Daniel Johansson Stattin, Hållbarhetsspecialist PwC
Ulrika Brunn, Rådgivare Livsmedelsverket
Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech
Karin Vierma, Operations director Schools&Universities Sodexo
Anna Svartsjö, Livsmedelscontroller kostenheten Södertälje kommun
Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan leder samtalet

 

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.