Hållbarhet

Vi kan hjälpa storkök och restauranger att nå målen för agenda 2030 med hjälp av våra system och vår kunskap. Klimat, hållbarhet och minskat matsvinn ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar löpande i allt vi gör för att kunna bidra till detta.

 

Våra system stödjer direkt mål 12, 13, 14 och 15 men indirekt även mål 3. 

 

Till 2030, är FN:s mål att halvera det globala matsvinnet. I den offentliga sektorn serveras dagligen 3 miljoner offentliga måltider i Sverige. Därför finns här mycket att göra.

Med hjälp av våra system är det enkelt att producera och konsumera hållbart. Få hjälp att beställa hem rätt varor för era recept och producera rätt mängd mat med rätt innehåll och näring för era matgäster. Minska matsvinnet och välj enkelt produkter med låg klimatpåverkan.

 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.Vi vet att den offentliga måltiden har en direkt påverkan på klimatet genom de 3 miljoner offentliga måltider som dagligen produceras, levereras och serveras. För att veta hur maten påverkar klimatet mäts klimatpåverkan enkelt i våra system för att underlätta att välja klimatsmarta råvaror. Följ upp matsvinnet och ta enkelt fram förbättringsåtgärder. Detta är förutsättningar för att kunna minska klimatpåverkan.

 

För att kunna stoppa överfiske, olagligt och oreglerat fiske samt destruktiva fiskemetoder är det bra att välja MSC-märkt fisk.
Märk upp dina recept och måltider med exempelvis MSC-märkningen. Det gör det enkelt för era matgäster att välja hållbara alternativ.

 

 

 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av vårt ekosystem.
Märk upp dina recept och måltider med exempelvis ECO-markeringen. Gör det enkelt för era matgäster att välja hållbara alternativ. 

 

Vi tycker det är viktigt att kunna leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.


I våra system kan er måltidsverksamhet säkerställa att den mat som serveras är bra för hälsan. Se vad maten innehåller och hur mycket energi det är i den. Med rätt energi kan barnen i skolan lära sig räkna och skriva, de som är sjuka får mat som gör dem friska och de som äldre får den energi som behövs för att må bra.

 

Nå de globala hållbarhetsmålen 2030

Vi hjälper er att fortare nå era mål genom vår kunskap samt våra system.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.