Hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Genom målen ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämnheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande, vi har bara en så därför måste vi ta hand om den. De 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska de leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi kan hjälpa storkök att nå de globala hållbarhetsmålen för 2030 med hjälp av våra system och vår kunskap. Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar löpande i allt vi gör för att kunna bidra till ökad hållbarhet.

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

I våra system kan er måltidsverksamhet säkerställa att den mat som serveras är bra för hälsan. Se vad maten innehåller och hur mycket energi det är i den. Med rätt energi kan barnen i skolan lära sig räkna och skriva, de som är sjuka får mat som gör dem friska och de som äldre får den energi som behövs för att må bra.

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Vi på Mashie jobbar i teknikens framkant och försöker hela tiden skapa innovationer för att underlätta för att bygga upp en hållbar livsmedelsindustri och infrastruktur. Tekniken ska hjälpa våra kunder i deras dagliga arbete och underlätta för utveckling.

 

Hållbar konsumtion och produktion

Vi främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Med hjälp av våra system är det enkelt att producera och konsumera hållbart. Få hjälp att beställa hem rätt varor för era recept, producera rätt mängd mat med rätt innehåll och näring för era matgäster. Minska matsvinnet och välj enkelt produkter med låg klimatpåverkan.

 

Bekämpa klimatförändringar

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

För att veta hur maten påverkar klimatet mäts klimatpåverkan enkelt i våra system för att underlätta att välja klimatsmarta råvaror. Följ upp ert svinn och ta enkelt fram förbättringsåtgärder. Detta är förutsättningar för att kunna minska klimatpåverkan.

 

Hav och Marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Märk upp dina recept och måltider med exempelvis MSC-märkningen. Gör det enkelt för era matgäster att välja hållbara alternativ.

 

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av vårt ekosystem.

Märk upp dina recept och måltider med exempelvis ECO-markeringen. Gör det enkelt för era matgäster att välja hållbara alternativ.

 

Nå de globala hållbarhetsmålen 2030

Vi hjälper er att fortare nå era mål genom vår kunskap samt våra system.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.