Hårdvara

Felmeddelande vid utskrift av etiketter på skrivare

Felmeddelandet som kommer upp vid utskrift av etiketter:

Felmeddelande

Lösning:

För att få utskrifter direkt på skrivare utan att gå via skärmutskrift måste man konfigurera skrivare för Hemmaboende etikett,
Flerportion och Enportions etiketter även om man inte använder dessa utskrifter.

Lösning