Sjukhus

En god och behovsanpassad måltid främjar tillfrisknandet hos en sjuk patient och ökar välmående. Det är därför extra viktigt att de sjuka får i sig näringsriktiga måltider som de kan och vill äta upp. På ett sjukhus är det hög omsättning på patienter som kommer och går, det kräver stor flexibilitet och att det ska vara enkelt att servera rätt mat till rätt patient.

Enkla beställningar

Det måste gå snabbt och enkelt att göra matbeställningar på en avdelning. Flexibla beställningssätt bidrar till minskad administration hos personalen. Baserat på avdelningens tekniska möjligheter kan antingen patienten själv eller personalen ta matbeställningar via en applikation eller webbsida som skickas direkt till köket för produktion.

För att slippa långa beställningslistor kan matsedeln grupperas efter exempelvis kosttyp, konsistens med mera för att få färre alternativ som underlättar beställningen. För att minska administrationen ytterligare kan samma matsedel användas för olika serveringssätt som bricka, kantin eller matlåda.

Säkerhet

På ett sjukhus finns det många som inte kan äta vanlig mat på grund av allergier samt tugg och sväljsvårigheter. Därför är det extremt viktigt att rätt patient får rätt mat. Få ut tydliga etiketter med namn, sängplats samt eventuella allergier och konsistensanpassning för att underlätta för personalen när maten ska serveras.

Smidig produktion

Underlätta bemanningen i köken genom att i systemet kunna lägga in produktionsdagar för kall mat. Få tydliga produktionsunderlag med näringsberäknade recept. Ha all information samlat på samma plats för att underlätta vid personalförändringar.

För kylskåp med kylda matlådor på vårdavdelning räknas lagret ner varje gång en matlåda tas ut från kylen, när minimilagret uppnås skapas en ny beställning så att det alltid ska finnas matlådor tillgängliga för patienter som kommer och går.

Minska matsvinnet

Det kan vara en utmaning att minska matsvinnet på ett sjukhus. Genom att få tydliga produktionsunderlag som uppdateras under dagen kan köket enklare se i bättre tid hur mycket mat som behöver lagas. Genom att ge patienten valmöjligheter med vad denna kan och vill äta är det fler som äter upp sin mat istället för att kasta den.

Genom beställningslistor som baseras på de recept som ska tillagas och en tydlig lagerhantering där en order läggs upp baserat på minimilager finns alltid rätt mängd ingredienser hemma.

 

Säkra måltider har aldrig varit enklare

Vi hjälper er så ni kan servera goda och flexibla måltider efter patienternas behov.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.