Region

Våra IT-system stödjer måltidsprocessen för sjukhus och vårdcentraler som har en måltidsservering för sina patienter, anställda och besökare. Effektivisera och spara pengar genom digitalisering i er region.

Framtidens utmaningar 

Det krävs en stor satsning på IT i vård och omsorg för att möta framtidens utmaningar med en tight budget, personalbrist, fler patienter samt patienter med olika behov och modersmålVarje dag serveras 74 000 måltider till patienter på svenska sjukhus, vissa patienter stannar bara några timmar medan andra är kvar längre. Det leder ofta till en stor andel specialkostbeställningar, stort matsvinn, samtidigt är det svårt att tillgodose alla patienters olika behov då stopptiderna är långa och behoven snabbt ändras. 

Maten är en viktig del under en sjukhusvistelse och hälsosam mat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Dessutom påverkar måltiderna patientens helhetsupplevelse av sjukhusvistelsen. En satsning på maten är en satsning på hela verksamheten. 

En helhetslösning för måltidsprocessen underlättar

Måltiden är en stor kostnad i vården, med hjälp av en helhetslösning för hela måltidsprocessen kan ni spara upp till 6 kr per portion genom smarta livsmedelsupphandlingar, minimerade köp utanför avtal, träffsäker produktion genom kortare stopptider och minskad specialkost genom digitala beställningsflöden där även patienten kan vara delaktig samt minimerat matsvinn. Ha full kontroll på alla kostnader och följ upp måltidsorganisationen genom uppsatta nyckeltal. 

Genom digitalisering kan vissa arbetsuppgifter automatiseras och effektiviseras för att snabbt kunna tillgodose alla patienters olika behov och kunna erbjuda en attraktiv måltidslösning, med en större flexibilitet och valbarhet för patienten och vården. Rätt använd kan digitalisering få ner kostnader och avhjälpa kompetens- och personalbrist. Det ger personalen mer tid till att ta hand om patienternaRätt mat för alla helt enkelt, även i livets svåra stunder.  

Säkra måltider har aldrig varit enklare

Vi hjälper er så ni kan servera goda och flexibla måltider efter patienternas behov.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.