Agenda 2030 närmar sig, vill ni nå målen?

Varje dag serveras 3 miljoner måltider i Sverige och den offentliga sektorn spenderar 9,7 miljarder kronor per år på livsmedel, samtidigt beräknas matsvinnet till 360 miljoner varje år. Det finns alltså en stor potential att inom den offentliga måltiden jobba med både högre kvalitet, lägre kostnader samt målsättningar inom Agenda 2030.

 

Idag har vi 95% av Sveriges kommuner och regioner som kunder men det inte alla som utnyttjar potentialen till fullo. Med hjälp av våra IT - system, som stödjer hela måltidsprocessen från upphandling, produktion till servering, kan ni på ett tydligt sätt se var resurserna går till och hur det kan utnyttjas på bästa sätt. Våra system stödjer fyra av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030. Gör smarta val och investera pengarna rätt för att få nöjda matgäster, värna om vår planet och nå målen i agenda 2030 snabbare.

Våra kunder lyckas:

______________________________________________________________________________________________

Nytt måltidskoncept på SÖS har lett till minskat matsvinn och nöjdare patienter

Genom ett nytt och flexibelt måltidskoncept har Södersjukhuset minskat sitt matsvinn med 70% och drastiskt minskat sina olika specialkoster, samtidigt som patienten fått större valfrihet, mer flexibilitet och framför allt mer nöjda matgäster som ser måltiden som en stor höjdpunkt på dagen.

LÄS MER ->

______________________________________________________________________________________________

HALMSTAD KOMMUN MINSKADE SITT MATSVINN GENOM MÄTNING

Redan 2009 började Halmstad kommun att sporadiskt mäta sitt matsvinn i ett Excelark, idag följer de dagligen upp svinnet med hjälp av kostsystemet Matilda.

LÄS MER ->

 

 

 

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.