Kommun

Våra IT-system stödjer måltidsprocessen för skolor, förskolor och äldreomsorgen. Effektivisera och spara pengar genom digitalisering i er kommun.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar

Att utveckla ett samhälle som är hållbart både miljömässigt, socialt och ekonomiskt är en utmaning många kommuner står inför. I Sveriges kommuner serveras varje dag 2,4 miljoner måltider i skola, förskola och äldreomsorg. Varje år köper Sveriges kommuner in livsmedel för sju miljarder. Varje dag slängs 62 ton mat bara i skolorna samtidigt som Livsmedelsverket rapporterar om att endast omkring varannan kommun följer upp sin måltidsverksamhet med hjälp av nyckeltal.  

Med tanke på rådande situation för Sveriges kommuner med tight budgethöga krav från både politiker och samhället, hållbarhetsmål, en ökad mängd äldre befolkning och personal som ofta byts ut samt har en lägre utbildningsnivå krävs en förändring. Bra mat ger bättre studieresultat och minskar undernäringen hos äldre samt ökar livskvalitén avsevärt.  

Digitalisering av måltidsprocessen underlättar 

Stora besparingar på upp till 6 kr per portion kan bland annat göras genom smarta livsmedelsupphandlingar, minimerade köp utanför avtal, träffsäker produktion och minskad specialkost genom digitala beställningsflöden samt minimerat matsvinn. Ha full kontroll på alla kostnader och följ upp måltidsorganisationen genom uppsatta nyckeltal. Systemet näringsberäknar alla matsedlar så att näringsrekomendationer enkelt kan följas upp. Få ut etiketter för säker och smidig hantering då mat ska skickas eller matlådor ska köras ut i hemtjänsten.   

Genom digitalisering kan vi automatisera vissa arbetsuppgifter, rätt använd kan digitalisering få ner kostnader och avhjälpa kompetensbrist. Det ger måltidspersonalen mer tid till att göra sitt jobb riktigt bra. Att servera rätt mat för alla oavsett var i livet vi befinner oss.  

Effektivisera ert skolkök

Få stöd för er måltidsprocess så ni kan servera riktigt bra mat i skolan.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.