Facility management

Våra IT-system stödjer måltidsorganisationer för Facility Management som levererar mat till andra företag som skola, äldreomsorg, sjukhus och personaltestauranger.

Många olika enheter och avtal gör uppföljning till en stor utmaning

Organisationen för Facility Management är ofta stor med många olika enheter vilket gör det svårt att få en tydlig överblick i alla led. Mat ska tillagas till flera olika typer av verksamheter som skola, sjukhus och personalrestauranger där alla har olika krav och matsedlar som är skräddarsydda för varje kundavtal.  

Det är även viktigt att ha full kontroll och möjlighet till uppföljning ner på varje enhet där datat är baserat på faktiska resultat för att kunna följa att pengarna går till rätt saker och att avtalen om exempelvis eko och svenskt följs. Produktionen måste vara både tids- och kostnadseffektiv då marginalerna är låga.  

 

Få full kontroll i alla led med hjälp av en digitaliserad måltidsprocess 

Genom Hirarktiska lösningar är det enkelt att kunna leda och styra de olika enheterna uppifrån samt få en tydlig översikt av hela organisationen. Tilldela matsedlar centralt till enheterna och ha sedan full uppföljning och kontroll på krav, kostnader och faktiska utfall. Ha allt samlat på en plats för minskad administration med integrationer till era övriga system som ekonomisystem för ökad effektivitet. 

Med hjälp av en helhetslösning för hela måltidsprocessen i organisationen kan ni spara upp till 6 kr per portion genom smarta livsmedelsupphandlingar, minimerade köp utanför avtal, träffsäker produktion och minskad specialkost samt minimerat matsvinn. Det bidrar till högre marginaler, avhjälpa kompetens- och personalbrist samt en mer säker hantering och produktion där allt kan spåras ner till minsta gurkskiva.  

Få full kontroll

Servera god mat till era matgäster samtidigt som ni har full kontroll på alla kostnader.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.