Äldreomsorg

Inom äldreomsorg och hemtjänsten står Sverige inför stora utmaningar med undernäring och en växande äldre befolkningsandel. Att måltiderna inom detta område utformas på ett flexibelt sätt utifrån de äldres individuella behov och önskemål är av största vikt. Att kunna göra enkla, smidiga beställningar utan att lägga ned tid på manuellt arbete är ett måste framöver.

Minska det administrativa arbetet  

Det administrativa arbetet är något som tar mycket tid men med hjälp av våra digitala IT system är det möjligt att minska på detta avsevärt. Vi har funktioner som genererar matlådeetiketter med utförlig information om bl.a. näring samt ingrediensförteckningar. Dessa funktioner gäller för både varm- och kallmatsproduktion. Körlistor kan tas fram utifrån de turer som matlådorna ska levereras. Det finns också möjlighet att jobba med stående ordrar. 

Utöver detta finns funktioner som webbaserade beställningar via personregister till köket, matlådor och personliga näringsanalyser och mycket mer. Inkomna beställningar från enheterna skapar sedan automatiskt underlag för inköp, distribution och produktion i köket. Det som beställs genererar också fakturaunderlag och olika typer av statistik.  

Vad innebär det för de äldre? 

Forskning visar på att ökat inflytande och fler valmöjligheter bland de äldre genererar större matlust och därmed även och livskvalitet. Genom våra applikationer på mobiler och surfplattor kan äldre personer vara mer delaktiga och självständiga när det kommer till matrelaterade val. Det är enkelt för dem att välja mellan olika alternativ, justera dessa dagligen, veckovis eller stående maträtter. 

Följ upp era kostnader 

Få full översikt över hela flödet i köket, allt från ekonomi, svinn, utsläpp, kostnader och näringsberäkning. Skapa en helhet i köket oberoende av personalförändringar eller andelen matgäster samt utkörda portioner till hemtjänsten. 

 

Minska er administration redan nu

Vi hjälper er att minska undernäringen och öka variationen på ett enkelt sätt.

Vi skapar förutsättningarna för att ni ska kunna servera rätt mat för alla.