MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

Vi kan med glädje meddela att Mashie FoodTech Solutions AB går samman med DKAB Service AB. Målet med samgående är att stärka vårt erbjudande och därmed stötta hela måltidsprocessen. Genom att framåt satsa på helheten – både de operativa delarna kring kostplanering samt det strategiska upphandlings- och uppföljningsarbetet skapar vi ett större värde för våra kunder. DKABs erbjudande med Hantera livs som största produkt blir en förstärkning till våra befintliga lösningar Matilda, Mashie och Aivo. Genom samgåendet kan vi accelerera arbetet där vi hjälper våra kunder att snabbare nå målen i Agenda 2030 både vad det gäller hållbarhet och hälsa.

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

 

Vi känner ett gemensamt ansvar och intresse att tillhandahålla rätt mat för alla. Då våra system stödjer viktiga samhällsfunktioner som förskolor, skolor, sjukhus, vårdhem och försvar tar vi ett gemensamt ansvar att rusta Norden med nya koncept, tjänster och system för ett framtida och hållbart samhällsbyggande.

 

”Vi knyter nu ihop hela cirkeln i måltidsprocessen för att bättre stötta våra kunder både operativt och strategiskt. Att kunna bidra till en bättre hälsa och miljö samt att uppnå agenda 2030 är viktiga mål som vi vill bidra med genom våra lösningar” – Erik Bergseth, VD Mashie FoodTech Solutions AB

 

Enligt Livsmedelsverkets modell (Livsmedelsverket, 2015, Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården) för måltidsprocessen börjar den med upphandling och avslutas med uppföljning. Genom samgåendet har vi förutsättningarna för att knyta ihop Hantera livs med kostplaneringssystemen Matilda och Mashie.

Mashie & DKAB går samman

”En spännande framtid väntar oss och jag tror starkt på samgåendet med Mashie. Det ger oss en stor möjlighet att hjälpa våra kunder genom att kunna erbjuda en helhetslösning och satsa framåt” – Bengt Dalesjö, VD DKAB Service AB

 

Kontakt

För frågor kring samgåendet vänligen kontakta Erik Bergseth, VD Mashie FoodTech Solutions AB på 0739 78 92 80 eller mail erik.bergseth@mashie.se

 

Tillbaka