Den offentliga måltiden sticker ut vid kriser

Just nu står Sverige och resten av världen mitt i hanteringen av covid-19. I tider som dessa är det ännu viktigare att samhällskritiska funktioner fungerar som de ska, trots att de står under högre tryck från allmänheten och samtidigt lider av sjukfrånvaro och materialbrist. I Stockholm har Stockholmsmässan blivit ett extrainsatt fältsjukhus för att få plats med fler patienter. När beläggningen på sjukhusen ökar kräver inte det bara mer personal och medicinskt material, alla måste dessutom få mat.

Den offentliga måltiden sticker ut vid kriser

 

Då trycket på vården ökar höjs även trycket på köken som måste få ut fler portioner mat till patienter och personal på kort tid. I kristider har köken själva ont om personal på grund av sjukdom. I flera kök ser vi extrainsatt personal som vanligtvis inte arbetar i köken. Allt för att köken ska kunna fortsätta leverera mat till alla som behöver den. 

Den offentliga måltiden spelar en samhällskritisk roll vid krishantering och hyllas för sin fantastiska insats. Det förtydligas i denna CoronakrisMånga kommuner ser även till att alla skolbarn som studerar på distans kan hämta matlådor i skolköken så att ingen blir utan mat.  

Vi är oerhört stolta över våra fantastiska kunder som får detta att ske. Vi hoppas att våra system också hjälper en liten bit på vägen genom att stötta och underlätta måltidsprocessen när trycket är högt och personal ofta byts ut. 

De riktiga hjältarna är de som lägger i en extra växel när det behövs och som gör allt för att underlätta vid en svår situation. Det finns många hjältar i dessa tider och de offentliga måltidsorganisationerna är några av dem. Rätt mat för alla, även i krissituationer. 

Tillbaka

Kontakta oss

  • Kontakta vårt härliga gäng
  • Tillsammans skapar vi framgångsrika kök

Vi finns här när ni behöver oss

Räcker inte tiden till i kristider så prata med oss, vi finns här och kan stötta vid sjukdom och tidsbrist.