Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan av maten

Skolan är en stor källa för ny kunskap, inte minst när det gäller maten och hur den påverkar vår miljö och vår hälsa. Genom Fast Fusion Climate Week får 100 000 elever prova klimatsmart och hälsosam mat, få mer kunskap och förhoppningsvis några nya favoriträtter att ta med hem. Maten står för 1/3 av utsläppen vilket är mer än vad transporterna orsakar samt dubbelt så mycket som all shopping.

Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan av maten

 

Under hela vecka 43 kommer 100 000 elever serveras klimatsmart mat genom konceptet Fast Fusion Climate Week där hållbarhet och hälsa står i fokus. Ett fantastiskt initiativ av Orkla Foods Sverige tillsammans med kostchefer i Eslövs- och Helsingborgs kommun.

Veckan går ut på att få barn, pedagoger och personal i köken att upptäcka hur gott och enkelt det faktiskt kan vara med hälsosam och klimatsmart mat. Under klimatveckan serverar skolorna uppskattade rätter från hela världen men i en ny, hållbar tappning med målet att upptäcka att små förändringar kan göra stor skillnad för klimatet. Det är inte bara vegetarisk mat som är klimatsmart, det finns mycket annat som både är gott, hållbart och med rätt näring. Genom att klimatberäkna rätterna är det enkelt att se vilka bovarna är och genom att byta ingredienser få ner klimatpåverkan.

Alla deltagande skolor kommer även att mäta sitt matsvinn under klimatveckan. Svinnet räknas sedan om till motsvarande utsläpp av koldioxid, ett mått som gör det tydligt hur mycket som slösas bort när maten slängs. Landets bästa skola vinner ett besök av Santa Marias foodtruck inklusive lunchservering för samtliga elever.

Ett mycket fint initiativ som banar väg för nya tankesätt så alla kan bli lite mer klimatsmarta i sin vardag.

 

Maten står för 1/3 av utsläppen

Källa: Siffrorna i diagrammet är hämtade från 2008, Naturvårdsverket ”Konsumtionens klimatpåverkan” innefattar även svenskarnas konsumtion utomlands

Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.

Mat kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet och den biologiska mångfalden. En del livsmedel påverkar miljön mer än andra. Det är därför av stor betydelse för miljön, vilken mat vi väljer att äta.

 

Tips för minskad klimatpåverkan av maten:

 

1. Beräkna klimatpåverkan av måltiderna

Genom att klimatberäkna recepten är det enkelt att se vilka rätter som ger låg klimatpåverkan samt vilka rätter och ingredienser som ger hög klimatpåverkan och därför bör bytas ut för att minska utsläppen.

 

2. Byt ut ingredienser mot mer klimatsmarta alternativ

Genom smarta val är det enkelt att byta ut klimatbovar mot smartare alternativ. Byt ut nötfärsen mot fläskfärs, en kötträtt mot en vegetarisk eller mejeriprodukterna som mjölk och grädde mot havrebaserade alternativ. 

Bildkälla: https://plantable.cc/inspiration/matens-klimatpaverkan/

 

3. Säsongsanpassad matsedel

Planera er matsedel efter säsong och använd alla härliga grönsaker som finns att tillgå. Säsongens skörd har oftast en låg klimatpåverkan, är närodlat och stöttar även den inhemska produktionen.

 

 

Tillbaka