Livsmedelsupphandlingsleverantören WZ-Data AB lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB

WZ-Data AB, som tillhandahåller en lösning för livsmedelsupphandling, lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB när dess VD går i pension. Detta för att skapa en bättre helhetslösning för kunderna. Måltidssektorn står inför stora utmaningar som ökad klimatpåverkan och låga marginaler vilket kan lösas genom helhetslösningar för måltidsprocessen. WZ-Data kommer bidra med insikter och kunskap för att ytterligare stärka erbjudandet.

Livsmedelsupphandlingsleverantören WZ-Data AB lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB

 

Att lämna över till MashieFoodTech Solutions är ett givet alternativ”, menar Anders Zandén, VD på WZ-Data. ”Måltidsprocessen är komplex och därför känns det tryggt att lämna över ansvaret till ett bolag som har stor kunskap och kompetens för att ta hand om våra kunder.” 

Erik Bergseth, VD på Mashie, förklarar att det finns stora utmaningar för dagens måltidsorganisationer med allt högre krav från matgästerna. Förutom att smaka bra ska maten även vara klimatsmart, näringsriktig och uppfylla regulatoriska krav. Kvalitén ska öka, samtidigt som prispressen aldrig varit större, med låga marginaler som följd. Därför behöver företagen en helhetslösning för hela måltidsprocessen.  

”Med hjälp av WZ-Data knyter vi ihop hela cirkeln i Food Service Resource Management för att bättre stötta våra kunder både strategiskt och operativt. De får full transparens genom hela måltidsprocessen, vilket resulterar i sänkta kostnader, minskat matsvinn och nöjdare matgäster. Att kunna bidra till både bättre hälsa och miljö är en viktig drivkraft för oss”, säger Erik Bergseth, VD Mashie. 

För mer information, kontakta: 
Erik Bergseth, Mashie FoodTech Solutions AB, 073-978 92 80 

Anders Zandén, WZ-Data AB, 070-513 15 87 

Om Mashie FoodTech Solutions AB 
www.mashie.com 

Om WZ-Data AB 
 
Om Monterro, bolagsägare 

Tillbaka