Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman. Målet med samgående är att gemensamt utveckla branschen och nästa generationens verksamhetssystem för storkök och restauranger i offentlig och privat sektor. Vi vill samla branschens specialister och tekniska kompetens under samma tak för att skapa förutsättningar för framgångsrika kök i Norden.

Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman. Målet med samgående är att gemensamt utveckla branschen och nästa generationens verksamhetssystem för storkök och restauranger i offentlig och privat sektor. Vi vill samla branschens specialister och tekniska kompetens under samma tak för att skapa förutsättningar för framgångsrika kök i Norden.
Det övergripande syftet med samgåendet är vårt gemensamma ansvar och intresse att tillhandahålla rätt mat för alla. Marknaden för verksamhetssystem för storkök och restaurang är begränsade i Sverige och det har varit få leverantörer som har konkurrerat med kontinuerliga investeringar i nya funktionskrav i kombination med hög prispress. Kombinationen har försett Sverige med funktionsrika verksamhetssystem, men med konstant minskat utrymme för nytänkande och utveckling av nästa generationens plattform.

- ” Våra system stödjer mycket viktiga samhällsfunktioner; förskolor, skolor, sjukhus, vårdhem
och försvar. Här vill och måste vi ta ett gemensamt ansvar att rusta Sverige med nya koncept,
tjänster och system för ett framtida och hållbart samhällsbyggande. ”
Per – Anders EK, VD FoodIt AB

När det kommer till framtidsutsikter skall inga produkter, varken Mashie eller Matilda, avvecklas utan de kommer utvecklas i marknadstakt och vi skall gemensamt fokusera våra kompetenser på att skapa framtidens koncept, produkt och erbjudande utifrån våra gemensamma erfarenheter. Detta gör vi samtidigt som vi utvecklar nästa generations plattform.

För de företag och måltidsorganisationer som använder sig av våra system i dagsläget kommer inga större skillnader märkas. Ni ringer samma supportnummer, talar med samma supportpersonal och har samma kontaktperson som tidigare.

- ” Vi tror starkt på att en gemensam vision om att skapa framtiden tillsammans, underlättar
arbetet med integrationen av bolagen och skapar trygghet på marknaden.”
Fabian Hagman, VD Mashie FoodTech Solutions AB

För frågor kring samgåendet vänligen kontakta Fabian Hagman, VD Mashie FoodTech Solutions AB på telefon 0736 87 92 00 eller mail fabian.hagman@mashie.se

Tillbaka