Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

Hur stor roll spelar våra matvanor när det kommer till FN:s hållbarhetsmål? Det spelar en stor roll. Maten står för 25% av hushållens påverkan på klimatet. Vi kommer inte att kunna nå målen för Agenda 2030 enbart med förändrade produktionsmetoder för livsmedel eller halvering av matsvinnet. Vi måste även förändra vad och hur vi äter. Det har en stor betydelse.

Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

 

Läs artikeln i bilagan "Hållbar förpacknings- och livsmedelsindustri" i Dagens Industri, sida 24 ->

Hur stor roll spelar våra matvanor när det kommer till FN:s hållbarhetsmål?

Det spelar en stor roll. Maten står för 25% av hushållens påverkan på klimatet.
Vi kommer inte att kunna nå målen för Agenda 2030 enbart med förändrade produktionsmetoder för livsmedel eller halvering av matsvinnet. Vi måste även förändra vad och hur vi äter. Det har en stor betydelse.

Vad behöver vi göra?
Mycket görs redan, särskilt i de nordiska länderna som är högt rankade vad gäller målen i Agenda 2030, men vi behöver göra mer. De stora utmaningarna ligger i hållbar matproduktion – och konsumtion. Vi måste ändra våra matvanor för att nå hållbarhetsmålen.

Världens matvanor har förändrats över tid, till att vi äter mer kött, framförallt i och med att länder utanför Europa får ett ökat BNP. Nu behöver vi se en snabb förändring kring frågor som inte är driven av ekonomisk status. Här ligger en av de stora utmaningarna.

Hur behöver kostvanorna förändras?
Vi behöver minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter för att gå mot en mer växtbaserad kost. Men jag tror inte på att utesluta köttet helt och hållet. Snarare att lyxa till det med bra svenskt kött lite då och då. Lite som förr i tiden.

Vilket ansvar har den offentliga sektorn?
De har ett stort ansvar. Det serveras tre miljoner offentliga måltider varje dag, så här kan man nå ut och påverka många. Framförallt när det kommer till skolmaten. Här kan vi komma åt en snabb förändring. Just därför måste hållbarhetsaspekten väga tungt när man planerar offentliga måltider.

Läs artikeln i bilagan "Hållbar förpacknings- och livsmedelsindustri" i Dagens Industri, sida 24 ->

Tillbaka

Kontakta oss

  • Erik Lidegran
  • Expert inom offentlig sektor