Sveriges första kartläggning av matsvinn - vi jublar!

I dag (16/1-2020) gick Livsmedelsverket ut med resultatet från kartläggningen av matsvinn i kommunalt drivna förskolor, skolor och äldreboenden. Det är den första som är gjord på nationell nivå, vilket vi på Mashie FTS tycker är fantastiskt bra. Vi har flera kunder som har minskat sitt matsvinn med upp till 70%, läs mer om deras framgångsresa.

Sveriges första kartläggning av matsvinn - vi jublar!

Varje dag slängs sammanlagt 62 ton mat i svenska skolor, läs hela rapporten från Livsmedelsverket här. Vi har flera kunder som genom ändrade arbetssätt, mätning och digitala verktyg minskat sitt matsvinn drastiskt. Många pratar om utmaningarna men vi vill lyfta lösningarna. 

Framgångssagor

Halmstad kommun

Halmstad kommun minskade sitt matsvinn med över 60% genom mätning där de bland annat såg att eleverna slängde mest när de fick sina favoriträtter. Både elevernas och personalens engagemang tillsammans har lett till fantastiska resultat. Läs mer ->

Göteborgs stad 

Göteborgs stad halverade sitt matsvinn under 2 år genom att ta fram ett verktyg som idag är känt som "Göteborgsmodellen för minskat matsvinn". Få deras bästa tips! Läs mer ->

Södersjukhuset (SÖS)

SÖS minskade sitt matsvinn med hela 70% genom ett nytt måltidskoncept med kylda matlådor på avdelningarna. Projektet ledde även till nöjdare matgäster och stolt personal. Läs mer ->

'

Synliggör var problemen finns

För att kunna minimera matsvinnet måste det först i synliggöras för att kunna ta fram förbättringsåtgärder. Mät allt svinn från råvarusvinnet vid hantering av råvarorna, tillagningssvinnet i köket när maten tillagas, serveringssvinn som uppstår om all mat inte serveras till tallrikssvinnet från matgästernas tallrikar.

Lästips: 5 tips vid mätning av matsvinn >>

Ta fram förbättringsåtgärder

När det finns konkret data på matsvinnet under alla olika moment i mathanteringen kan rapporter för analys och förbättringsåtgärder tas fram. På så sätt kan förbättringsåtgärder tas fram för att kunna minska svinnet och kostnaderna.

Lästips: Följ upp resultaten av er matsvinnsmätning och ta fram förbättringar >>

 

Tillbaka

Kontakta oss

  • Erik Lidegran
  • Expert inom offentlig sektor

Minska matsvinnet nu!

Skriv historia med oss och bli vår nästa framgångskund för minskat matsvinn.