Högre krav på kostråd

Det finns många trender angående kostråd och många av dem är inte vetenskapligt bevisade utan baseras mer på trender och eget tyckande. Många böcker som ges ut kring kost har ingen vetenskaplig grund och riskerar att påverka människors beteende och hälsa negativt. Därför föreslås det nu att en oberoende aktör ska granska innehållet i de böcker som utges som vetenskapliga.

Högre krav på kostråd

Det för att förenkla för oss som läsare att kunna skilja på kostråd som har vetenskaplig grund, en faktabok, samt skönlitterära böcker som mer grundar sig på författarens egna åsikter.

Läs hela artikeln här

Detta tycker vi på Mashie är ett jättebra förslag! I våra verksamhetssystem stödjer vi endast Livsmedelsverkets näringsrekommendationer som baseras på de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Dessa är framtagna av ledande forskare och experter samt granskad av utomstående experter. Råden är baserade på en mängd vetenskapliga studier samt tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och matvanor påverkar hälsan. Det för att våra kunder ska kunna servera rätt mat för alla!

Läs mer om NNR här

Tillbaka