Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

I äldreomsorgen ställs vi inför nya utmaningar då vårt samhälle förändras och tekniken utvecklas. Vi får allt fler äldre i samhället som lever länge, fler med utländsk bakgrund och undernäringen är ett stort problem bland våra äldre. Detta är en stor utmaning för våra kommuner och landsting då resurserna inte ökar i samma takt. För att inte sänka standarden för våra äldre måste vi istället börja arbeta på andra sätt.

Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

Högre tryck på äldreomsorgen

Vår medellivslängd ökar vilket gör att vi har allt fler äldre i vårt samhälle samtidigt som antalet arbetsföra personer minskar vilket kommer öka trycket på äldreomsorgen. Framåt kommer det även finnas ett ökat antal äldre med utländsk bakgrund som kan ha svårt med språket och är vana att äta annan mat. Det sätter högre press på kulturkompetensen och köken inom äldreomsorgen.

Framtidens stora utmaningar

Undernäring är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. För att minska problemet måste måltiderna anpassas bättre efter varje enskild individs behov. Det finns ett stort växande intresse för vad vi äter och även att kunna individanpassa kosten för att varje enskild individ ska få i sig rätt näring. Det har även gjorts fler studier som visar matens påverkan på olika sjukdomar. 

Framtidens matgäster kommer vara mer krävande då vi idag är vana att kunna äta mat från jordens alla hörn. Allt fler med utländsk bakgrund kommer efterfråga mat från sitt moderland. Maten kommer bli en konkurrensfördel mellan de olika äldreboenden baserat på de boendes ursprung, sjukdomshistoria och olika typer av livsstilskoster exempelvis veganer som efterfrågar en viss typ av kosthållning.

Foodtech är framtiden

Med bättre innovation inom äldreomsorgen kan kostnaderna hållas nere samtidigt som personalen får mer tid med de äldre. Foodtech är brytpunkten mellan mat och teknik, där teknik och insamling av data används för att göra förbättringar. Med hjälp av tekniken kan måltidsbeställningar och servering underlättas betydligt inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen står inför en digitalisering som kan ge stora möjligheter för både personal och äldre. Med hjälp av teknik som appar och sensorer kan äldre känna sig trygga, vara mer delaktiga och uppnå högre livskvalitet.

Tekniken ska inte ersätta den mänskliga kontakten i äldreomsorgen, nej tvärtom, den ska förenkla för personalen och göra de äldre mer delaktiga.

Framtiden är spännande och vi kan aldrig förutspå exakt hur det kommer se ut, dock vet vi att teknikens tid är här och att Foodtech kommer utvecklas för att hjälpa oss att utnyttja jordens resurser mer effektivt oavsett i vilket skede i livet vi befinner oss. Följ med i utvecklingen av Foodtech redan nu. Vi på Mashie hjälper er att effektivisera era resurser och underlätta vardagen i ert kök med hjälp av modern teknik.

Tillbaka

Är ni redo att ta nästa steg?

Se hur vår teknik kan hjälpa er för att effektivisera mathanteringen på äldreboenden.