Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

Det serveras över tre miljoner offentliga måltider i Sverige varje dag. Samtidigt beräknas matsvinnet för dessa måltider kosta över 360 miljoner varje år – ett problem som är kostsamt för såväl budgetar som miljön i stort.

Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

 

Läs artikeln i bilagan "Hållbar förpacknings- och livsmedelsindustri" i Dagens Industri, sida 14 ->

För att Sverige ska bli ett hållbart matsamhälle krävs insatser inom offentlig sektor. Särskilt för skolor, sjukhus och äldreboenden. Tyvärr är det inte alla kommuner och företag som utnyttjar de möjligheter som digitala verktyg erbjuder för att minska matsvinn- och klimatpåverkan, för att föra Sverige närmare målen i Agenda 2030.

Erik Bergseth, VD på Mashie FoodTech SolutinsErik Bergseth är VD för Mashie, ett företag som erbjuder verktyget som behövs.
Vilka är de största utmaningarna som den offentliga måltiden står inför?
– Vi kan se en tydlig trend. Allt fler ställer allt högre krav på näringsriktig och individanpassad mat. De här kraven blir hårdare för varje år, i och med att vi som ska äta maten blir allt mer noggranna och varsamma med vad vi äter. Kraven på goda, högkvalitativa och näringsrika måltider inom äldreomsorgen och skolorna ökar. Samhället ställer allt högre krav på klimatpåverkan och hållbarhet, samtidigt som priset på livsmedel
går upp. Det är en svår balansgång för kommuner och regioner som har en stram budget att följa.

Hur ska Sveriges kommuner göra för att nå målen med Agenda 2030?
– Alla aktörer måste sätta upp tydliga mål för minskat matsvinn och med ekologiska produkter som har låg klimatpåverkan. Genom att tydligt kunna se Co2e på varje livsmedel är det enkelt att minska klimatpåverkan på måltiderna med hjälp av smarta livsmedelsval.

Hur kan er tjänst underlätta arbetet?
– Vi hjälper måltidsorganisationer att nå sina hållbarhetsmål. Arbetet kan delas upp i två delar: Dels genom menyplaneringssystem som hjälper parterna att planera menyer, beräkna råvaror och tillaga maten på ett näringsmässigt och effektivt sätt. Utöver det erbjuder vi verktyg för livsmedelsupphandling- och uppföljning. Det hjälper kunderna att få översikt på viktiga nyckeltal som exempelvis kostnadsutveckling, klimatpåverkan, andel ekologiskt och andel närodlat. Dessutom har de möjlighet att jämföra hur de ligger till mot snittet i Sverige. Vi kan bland annat se att kommuner i Sverige handlar 36,2% ekologiskt, har haft en genomsnittlig prisökning på 5% jämfört med 2018 och att de i snitt har 4,8% lägre klimatpåverkan per kilo mat.

Erik är tydlig. Makthavare och politiker är mycket intresserade men förstår inte riktigt hur de ska bemöta problemet. Därför är det viktigt att lyfta tjänsterna, och de kommuner som gör ett bra arbete i dag.

– Verktygen finns. Det gäller att ge aktörerna rätt redskap för att hantera processerna. Får politikerna insyn i frågan finns det mycket att vinna. Därför har vi beslutet oss för att driva frågan framåt, avslutar han.

Läs artikeln i bilagan "Hållbar förpacknings- och livsmedelsindustri" i Dagens Industri, sida 14 ->

Tillbaka

Kontakta oss

  • Erik Lidegran
  • Expert inom offentlig sektor