Kävlinge kommun har minskat undernäringen på sina äldreboenden

Kävlinge kommun har minskat undernäringen på sina äldreboenden

Kävlinge kommun har gjort ett stort arbete för att minska och förebygga undernäring på de äldreboenden där kommunen serverar mat. Med hjälp av små energi- och näringsrika måltider har undernäringen minskat i Kävlinge kommun och de boende kräver mindre vård och får en högre livskvalitet.

Läs mer

Så uppfylls kriterierna för näringsriktiga skolluncher

Så uppfylls kriterierna för näringsriktiga skolluncher

Skollunchen ska, förutom att vara god och se aptitlig ut, även vara även vara näringsberäknad enligt skollagen. Det finns många skolor som serverar näringsriktiga måltider men tyvärr finns det fortfarande många som inte riktigt är där än. Vi hjälper er att uppfylla kriterierna med våra bästa tips!

Läs mer

Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman. Målet med samgående är att gemensamt utveckla branschen och nästa generationens verksamhetssystem för storkök och restauranger i offentlig och privat sektor. Vi vill samla branschens specialister och tekniska kompetens under samma tak för att skapa förutsättningar för framgångsrika kök i Norden.

Läs mer

Mashie and FoodIt merge and form the next generation FoodTech company

Mashie and FoodIt merge and form the next generation FoodTech company

Mashie and FoodIt merge. The aim with the merger is to jointly develop the industry and the next generation business system for large scale kitchens and restaurants in the public and private sectors. We want to gather industry specialists and technical skills together to provide opportunities for succesful kitchens in Scandinavia.

Läs mer

Minska matsvinnet och spara en förmögenhet

Minska matsvinnet och spara en förmögenhet

Matsvinn är mat som slängs helt i onödan men som hade kunnat bli uppäten om den hade hanterats annorlunda. Varje år slänger vi minst 1 miljon ton i matavfall bara i Sverige var av cirka hälften räknas som matsvinn och resten som oätligt avfall. Det är väldigt mycket mat som hade kunnat ätas istället för att slängas. Sverige tillhör de 5 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck på vår planet. Om resten av världen skulle leva som vi gör så hade vi behövt 4 jordklot.

Läs mer

De nya råden för äldreomsorgens måltider – vi hjälper dig tolka dem!

De nya råden för äldreomsorgens måltider – vi hjälper dig tolka dem!

Maten är en otroligt kraftfull spelare i människans vardag. Allra helst för de äldre. Våra matvanor speglar vår kultur, identitet, åsikter, våra erfarenheter och historia. Undernäring är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen utformas på ett flexibelt sätt utifrån de äldres individuella behov och önskemål. Livsmedelsverkets målsättning med de nya råden är att sätta matgästen i centrum.

Läs mer

Dackeskolan har med eleverna i skolköket

Dackeskolan har med eleverna i skolköket

På Dackeskolan i Tingsryds kommun får några elever från klass 5 varje vecka vara med och hjälpa till i köket och förbereda dagens lunch. Det har resulterat i att fler vågar testa ny mat samt att barnen äter mer grönsaker och får samtidigt kunskap om mat och miljö på ett roligt sätt.

Läs mer

Mashietips - avboka specialkost inför sommaren

Mashietips - avboka specialkost inför sommaren

Sommaren är på väg och på förskolor och fritids går eleverna på sommarlov. Det betyder att inte lika många kommer äta samt att specialkosten kommer minska. Laga därför inte mat som inte kommer bli uppäten. Avboka därför måltiderna för de elever som har avvikande kost och är inlagda i beställningsregistret.

Läs mer

Förskolans dag och barns matvanor

Förskolans dag och barns matvanor

I dag firar vi förskolans dag! Förskolan är en plats för lek, lärande, skapa nya relationer och såklart riktigt god mat. År 2017 var 510 000 barn inskrivna i förskolan vilket är 84 % av alla barn i åldrarna 1-5 år. 2015 var den genomsnittliga närvarotiden för barn på förskolan 31 timmar i veckan vilket är en ökning sedan tidigare.

Läs mer

Bekämpningsmedel i ekologisk mat

Bekämpningsmedel i ekologisk mat

Är ekologisk mat verkligen fri från gifter? EU kommer 2019 att starta ett kontrollprogram för att kontrollera olika bekämpningsmedel i vår mat. Se skillnaderna mellan konventionell- och ekologisk odling samt hur olika typer av bekämpningsmedel påverkar vår mat och vår natur.

Läs mer