Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Inte mindre än sex av FNs Globala hållbarhetsmål är direkt kopplade till den mat vi stoppar i oss, och ytterligare mål har indirekt påverkan. Den svenska livsmedelshanteringen står för 20–25% av vår totala klimatpåverkan och 50% av vår totala övergödning samt stor påverkan på den biologiska mångfalden. Varje dag serveras det 3 miljoner offentliga måltider i Sverige, här kan vi göra mycket för vår planet med enkla medel.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

Vi kan med glädje meddela att Mashie FoodTech Solutions AB går samman med DKAB Service AB. Målet med samgående är att stärka vårt erbjudande och därmed stötta hela måltidsprocessen. Genom att framåt satsa på helheten – både de operativa delarna kring kostplanering samt det strategiska upphandlings- och uppföljningsarbetet skapar vi ett större värde för våra kunder. DKABs erbjudande med Hantera livs som största produkt blir en förstärkning till våra befintliga lösningar Matilda, Mashie och Aivo. Genom samgåendet kan vi accelerera arbetet där vi hjälper våra kunder att snabbare nå målen i Agenda 2030 både vad det gäller hållbarhet och hälsa.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

It is with great pleasure and pride that we announce the merger of Mashie FoodTech Solutions AB and DKAB Service AB. The move will strengthen our combined offer and enable us to support the entire meal production process in large-scale kitchens and restaurants. For our customers, that means end-to-end operational and strategic support, from high-volume meal planning and production to smarter procurement and spend analysis. DKAB, with its most successful product Hantera livs, will complement our existing IT solutions Matilda, Mashie and Aivo. By joining forces, we’re giving our customers more power to reach their health and sustainability goals in line with the 2030 Agenda.

Läs mer

Vi hjälper er kommun att nå klimatmålen 2030!

Vi hjälper er kommun att nå klimatmålen 2030!

De flesta av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030 berörs av klimatförändringar och världens förmåga att anpassa sig till det förändrade klimatet. Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius. Det skulle bidra till allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer (United Nations Development Programme (UNDP), 13 Bekämpa klimatförändringarna).

Läs mer

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Det faktum att vi måste minska matsvinnet har nog inte undgått någon vid det här laget. Att kunna göra detta inom storkök och restaurang är om möjligt ännu viktigare med tanke på det antalet portioner som lagas varje dag. Göteborgs stad har tagit fram Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, ett enkelt verktyg som hjälper köken med just detta.

Läs mer

Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

I äldreomsorgen ställs vi inför nya utmaningar då vårt samhälle förändras och tekniken utvecklas. Vi får allt fler äldre i samhället som lever länge, fler med utländsk bakgrund och undernäringen är ett stort problem bland våra äldre. Detta är en stor utmaning för våra kommuner och landsting då resurserna inte ökar i samma takt. För att inte sänka standarden för våra äldre måste vi istället börja arbeta på andra sätt.

Läs mer

Högre krav på kostråd

Högre krav på kostråd

Det finns många trender angående kostråd och många av dem är inte vetenskapligt bevisade utan baseras mer på trender och eget tyckande. Många böcker som ges ut kring kost har ingen vetenskaplig grund och riskerar att påverka människors beteende och hälsa negativt. Därför föreslås det nu att en oberoende aktör ska granska innehållet i de böcker som utges som vetenskapliga.

Läs mer

Framtidens HACCP är här!

Framtidens HACCP är här!

För Mashe är kvalitet, säkerhet och ekonomiskt samt ekologisk nyttjande av jordens resurser något vi kontinuerligt strävar efter. I linje med detta och för att bättre kunna hjälpa våra kunder hålla den högsta standarden och kvalitén på maten som serveras har vi valt att samarbeta med Fredman Group!

Läs mer