Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Det faktum att vi måste minska matsvinnet har nog inte undgått någon vid det här laget. Att kunna göra detta inom storkök och restaurang är om möjligt ännu viktigare med tanke på det antalet portioner som lagas varje dag. Göteborgs stad har tagit fram Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, ett enkelt verktyg som hjälper köken med just detta.

Läs mer

Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

Foodtech är framtiden i äldreomsorgen

I äldreomsorgen ställs vi inför nya utmaningar då vårt samhälle förändras och tekniken utvecklas. Vi får allt fler äldre i samhället som lever länge, fler med utländsk bakgrund och undernäringen är ett stort problem bland våra äldre. Detta är en stor utmaning för våra kommuner och landsting då resurserna inte ökar i samma takt. För att inte sänka standarden för våra äldre måste vi istället börja arbeta på andra sätt.

Läs mer

Högre krav på kostråd

Högre krav på kostråd

Det finns många trender angående kostråd och många av dem är inte vetenskapligt bevisade utan baseras mer på trender och eget tyckande. Många böcker som ges ut kring kost har ingen vetenskaplig grund och riskerar att påverka människors beteende och hälsa negativt. Därför föreslås det nu att en oberoende aktör ska granska innehållet i de böcker som utges som vetenskapliga.

Läs mer

Framtidens HACCP är här!

Framtidens HACCP är här!

För Mashe är kvalitet, säkerhet och ekonomiskt samt ekologisk nyttjande av jordens resurser något vi kontinuerligt strävar efter. I linje med detta och för att bättre kunna hjälpa våra kunder hålla den högsta standarden och kvalitén på maten som serveras har vi valt att samarbeta med Fredman Group!

Läs mer

I Karlstad kommun gör den vegetariska buffén succé

I Karlstad kommun gör den vegetariska buffén succé

På gymnasieskolan Alvkullen i Karlstad kommun är matkön längre till den vegetariska buffén än till den som innehåller animaliskt protein. Skolan har närapå halverat köttkonsumtionen samtidigt som det har skapats ett stort intresse för vegetarisk mat, vårt klimat och vår hälsa. Allt detta utan att öka budgeten eller anställa fler kockar.

Läs mer

Kävlinge kommun har minskat undernäringen på sina äldreboenden

Kävlinge kommun har minskat undernäringen på sina äldreboenden

Kävlinge kommun har gjort ett stort arbete för att minska och förebygga undernäring på de äldreboenden där kommunen serverar mat. Med hjälp av små energi- och näringsrika måltider har undernäringen minskat i Kävlinge kommun och de boende kräver mindre vård och får en högre livskvalitet.

Läs mer

Så uppfylls kriterierna för näringsriktiga skolluncher

Så uppfylls kriterierna för näringsriktiga skolluncher

Skollunchen ska, förutom att vara god och se aptitlig ut, även vara även vara näringsberäknad enligt skollagen. Det finns många skolor som serverar näringsriktiga måltider men tyvärr finns det fortfarande många som inte riktigt är där än. Vi hjälper er att uppfylla kriterierna med våra bästa tips!

Läs mer

Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman och bildar nästa generationens FoodTech bolag!

Mashie och FoodIt går samman. Målet med samgående är att gemensamt utveckla branschen och nästa generationens verksamhetssystem för storkök och restauranger i offentlig och privat sektor. Vi vill samla branschens specialister och tekniska kompetens under samma tak för att skapa förutsättningar för framgångsrika kök i Norden.

Läs mer

Mashie and FoodIt merge and form the next generation FoodTech company

Mashie and FoodIt merge and form the next generation FoodTech company

Mashie and FoodIt merge. The aim with the merger is to jointly develop the industry and the next generation business system for large scale kitchens and restaurants in the public and private sectors. We want to gather industry specialists and technical skills together to provide opportunities for succesful kitchens in Scandinavia.

Läs mer

Minska matsvinnet och spara en förmögenhet

Minska matsvinnet och spara en förmögenhet

Matsvinn är mat som slängs helt i onödan men som hade kunnat bli uppäten om den hade hanterats annorlunda. Varje år slänger vi minst 1 miljon ton i matavfall bara i Sverige var av cirka hälften räknas som matsvinn och resten som oätligt avfall. Det är väldigt mycket mat som hade kunnat ätas istället för att slängas. Sverige tillhör de 5 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck på vår planet. Om resten av världen skulle leva som vi gör så hade vi behövt 4 jordklot.

Läs mer