Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

Det serveras över tre miljoner offentliga måltider i Sverige varje dag. Samtidigt beräknas matsvinnet för dessa måltider kosta över 360 miljoner varje år – ett problem som är kostsamt för såväl budgetar som miljön i stort.

Läs mer

Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

Hur stor roll spelar våra matvanor när det kommer till FN:s hållbarhetsmål? Det spelar en stor roll. Maten står för 25% av hushållens påverkan på klimatet. Vi kommer inte att kunna nå målen för Agenda 2030 enbart med förändrade produktionsmetoder för livsmedel eller halvering av matsvinnet. Vi måste även förändra vad och hur vi äter. Det har en stor betydelse.

Läs mer

Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Inte mindre än sex av FNs Globala hållbarhetsmål är direkt kopplade till den mat vi stoppar i oss, och ytterligare mål har indirekt påverkan. Den svenska livsmedelshanteringen står för 20–25% av vår totala klimatpåverkan och 50% av vår totala övergödning samt stor påverkan på den biologiska mångfalden. Varje dag serveras det 3 miljoner offentliga måltider i Sverige, här kan vi göra mycket för vår planet med enkla medel.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

Vi kan med glädje meddela att Mashie FoodTech Solutions AB går samman med DKAB Service AB. Målet med samgående är att stärka vårt erbjudande och därmed stötta hela måltidsprocessen. Genom att framåt satsa på helheten – både de operativa delarna kring kostplanering samt det strategiska upphandlings- och uppföljningsarbetet skapar vi ett större värde för våra kunder. DKABs erbjudande med Hantera livs som största produkt blir en förstärkning till våra befintliga lösningar Matilda, Mashie och Aivo. Genom samgåendet kan vi accelerera arbetet där vi hjälper våra kunder att snabbare nå målen i Agenda 2030 både vad det gäller hållbarhet och hälsa.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

It is with great pleasure and pride that we announce the merger of Mashie FoodTech Solutions AB and DKAB Service AB. The move will strengthen our combined offer and enable us to support the entire meal production process in large-scale kitchens and restaurants. For our customers, that means end-to-end operational and strategic support, from high-volume meal planning and production to smarter procurement and spend analysis. DKAB, with its most successful product Hantera livs, will complement our existing IT solutions Matilda, Mashie and Aivo. By joining forces, we’re giving our customers more power to reach their health and sustainability goals in line with the 2030 Agenda.

Läs mer

Vi hjälper er kommun att nå klimatmålen 2030!

Vi hjälper er kommun att nå klimatmålen 2030!

De flesta av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030 berörs av klimatförändringar och världens förmåga att anpassa sig till det förändrade klimatet. Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius. Det skulle bidra till allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer (United Nations Development Programme (UNDP), 13 Bekämpa klimatförändringarna).

Läs mer

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad!

Det faktum att vi måste minska matsvinnet har nog inte undgått någon vid det här laget. Att kunna göra detta inom storkök och restaurang är om möjligt ännu viktigare med tanke på det antalet portioner som lagas varje dag. Göteborgs stad har tagit fram Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, ett enkelt verktyg som hjälper köken med just detta.

Läs mer