Effektivisera äldreomsorgens måltider i er kommun genom digitalisering

Effektivisera äldreomsorgens måltider i er kommun genom digitalisering

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har gjort en överenskommelse om stöd för digitalisering inom äldreomsorgen, ta chansen att ansöka! Genom digitalisering av måltidsprocessen med hjälp av våra lösningar kan er kommun spara upp till 6 kr per måltid, minska det administrativa arbetet kring matbeställningar samt minska undernäring hos de äldre. Allt genom digitalisering och smarta IT-lösningar som är utformade efter behovet inom äldreomsorgen.

Läs mer

Är Klimatlådan nyckeln till minskat matsvinn?

Är Klimatlådan nyckeln till minskat matsvinn?

För Mora kommun är minskat matsvinn i fokus för 2020 och målsättningen är en minskning med hela 25%, genom att arbeta aktivt med serverings- , tallriks- och tillverkningssvinn. Med hjälp av Klimatlådan har kommunen redan kommit en bra bit på väg mot sitt mål.

Läs mer

Sveriges första kartläggning av matsvinn - vi jublar!

Sveriges första kartläggning av matsvinn - vi jublar!

I dag (16/1-2020) gick Livsmedelsverket ut med resultatet från kartläggningen av matsvinn i kommunalt drivna förskolor, skolor och äldreboenden. Det är den första som är gjord på nationell nivå, vilket vi på Mashie FTS tycker är fantastiskt bra. Vi har flera kunder som har minskat sitt matsvinn med upp till 70%, läs mer om deras framgångsresa.

Läs mer

Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

Den offentliga måltiden påverkar Agenda 2030

Det serveras över tre miljoner offentliga måltider i Sverige varje dag. Samtidigt beräknas matsvinnet för dessa måltider kosta över 360 miljoner varje år – ett problem som är kostsamt för såväl budgetar som miljön i stort.

Läs mer

Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

Lena från Mashie FoodTech Solutions i Dagen Industri

Hur stor roll spelar våra matvanor när det kommer till FN:s hållbarhetsmål? Det spelar en stor roll. Maten står för 25% av hushållens påverkan på klimatet. Vi kommer inte att kunna nå målen för Agenda 2030 enbart med förändrade produktionsmetoder för livsmedel eller halvering av matsvinnet. Vi måste även förändra vad och hur vi äter. Det har en stor betydelse.

Läs mer

Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Minska klimatpåverkan motsvarande 26 000 flygningar/dag!

Inte mindre än sex av FNs Globala hållbarhetsmål är direkt kopplade till den mat vi stoppar i oss, och ytterligare mål har indirekt påverkan. Den svenska livsmedelshanteringen står för 20–25% av vår totala klimatpåverkan och 50% av vår totala övergödning samt stor påverkan på den biologiska mångfalden. Varje dag serveras det 3 miljoner offentliga måltider i Sverige, här kan vi göra mycket för vår planet med enkla medel.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS OCH DKAB SERVICE GÅR SAMMAN

Vi kan med glädje meddela att Mashie FoodTech Solutions AB går samman med DKAB Service AB. Målet med samgående är att stärka vårt erbjudande och därmed stötta hela måltidsprocessen. Genom att framåt satsa på helheten – både de operativa delarna kring kostplanering samt det strategiska upphandlings- och uppföljningsarbetet skapar vi ett större värde för våra kunder. DKABs erbjudande med Hantera livs som största produkt blir en förstärkning till våra befintliga lösningar Matilda, Mashie och Aivo. Genom samgåendet kan vi accelerera arbetet där vi hjälper våra kunder att snabbare nå målen i Agenda 2030 både vad det gäller hållbarhet och hälsa.

Läs mer

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

MASHIE FOODTECH SOLUTIONS AND DKAB SERVICE MERGE

It is with great pleasure and pride that we announce the merger of Mashie FoodTech Solutions AB and DKAB Service AB. The move will strengthen our combined offer and enable us to support the entire meal production process in large-scale kitchens and restaurants. For our customers, that means end-to-end operational and strategic support, from high-volume meal planning and production to smarter procurement and spend analysis. DKAB, with its most successful product Hantera livs, will complement our existing IT solutions Matilda, Mashie and Aivo. By joining forces, we’re giving our customers more power to reach their health and sustainability goals in line with the 2030 Agenda.

Läs mer