5 TIPS FÖR EN KOSTNADSEFFEKTIV LIVSMEDELSUPPHANDLING

5 TIPS FÖR EN KOSTNADSEFFEKTIV LIVSMEDELSUPPHANDLING

Genom att göra en livsmedelsupphandling kan livsmedelskostnaderna sänkas med 5–10%. För att sedan kunna följa avtalet måste upphandlingen spegla behovet för hela verksamheten. Är upphandlingen dåligt utförd är det större risk för köp utanför avtal vilket gör att kostnaderna ökar.

Läs mer

Flexibilitet i kostdatasystem - en viktig framgångsfaktor för måltidsverksamheter i kristider

Flexibilitet i kostdatasystem - en viktig framgångsfaktor för måltidsverksamheter i kristider

Sedan i mars 2020 har de flesta företag och verksamheter vidtagit olika åtgärder i och med covid-19 och delar av den offentliga sektorn har varit mer drabbade än andra, inte minst sjukvården. Måltidsverksamheter är en av de samhällsviktiga funktionerna som ska fungera vare sig det pågår en kris eller inte. Älvkarleby kommun och Knivsta kommun som är två av alla drabbade inom offentlig måltidsverksamhet delar med sig av sina erfarenheter kring krishantering. Båda kommunerna arbetar i Mashie FoodTech Solutions kostdatasystem.

Läs mer

Den ekologiska framgångsresan i Lunds kommun

Den ekologiska framgångsresan i Lunds kommun

Lunds kommun är en stor och viktig förebild när det gäller inköp av hållbara livsmedel där ekologiska livsmedel i senaste mätningen uppkom till hela 83,4 %. I samband med 2020 års Ekomatsligan vann kommunen inte mindre än tre priser; bästa Svekologiska kommun, Klimatekoligan samt Ekomatcentrums spjutspetskommun. Ta del av kommunens ekologiska resa, både framgångarna, utmaningarna samt deras bästa tips för att lyckas.

Läs mer

Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan av maten

Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan av maten

Skolan är en stor källa för ny kunskap, inte minst när det gäller maten och hur den påverkar vår miljö och vår hälsa. Genom Fast Fusion Climate Week får 100 000 elever prova klimatsmart och hälsosam mat, få mer kunskap och förhoppningsvis några nya favoriträtter att ta med hem. Maten står för 1/3 av utsläppen vilket är mer än vad transporterna orsakar samt dubbelt så mycket som all shopping.

Läs mer

Flexibel sjukhusmat och nöjdare patienter genom digitalisering av måltidsprocessen

Flexibel sjukhusmat och nöjdare patienter genom digitalisering av måltidsprocessen

Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus betonar vikten av att inkludera måltiderna i vården samt att utgå från individens behov och önskemål och låter patienten vara delaktig i beslut kring måltiden. Många regioner ser det som en stor utmaning men genom att digitalisera måltidsprocessen är det fullt möjligt med flexibla måltidskoncept med ökad kvalitet på maten utan att budgeten behöver öka. SÖS är ett exempel som genom flexibla måltidslösningar har fått nöjdare matgäster.

Läs mer

Mashie FoodTech Solutions AB acquires the food procurement supplier WZ-Data AB

Mashie FoodTech Solutions AB acquires the food procurement supplier WZ-Data AB

WZ-Data AB, which provides a solution for food procurement, is now handing over to Mashie FoodTech Solutions AB when its CEO retires. This is to create a better overall solution for the customers. The meal sector is facing major challenges such as increased climate impact and low margins which can be solved through complete solutions for the meal process. WZ-Data will contribute with insights and knowledge to further strengthen the offer.

Läs mer

5 tips vid mätning av matsvinn

5 tips vid mätning av matsvinn

Följer ni upp och mäter ert matsvinn? Även om ni precis börjat mäta eller varigt igång ett tag finns det några viktiga grunder att tänka på för att i slutändan lyckas minska matsvinnet. Genom att sätta upp tydliga mål, mätning och en åtgärdsplan kan matsvinnet minskas mycket under en kort tid. Här listar vi våra 5 bästa tips för att lyckas med er svinnmätning:

Läs mer

Livsmedelsupphandlingsleverantören WZ-Data AB lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB

Livsmedelsupphandlingsleverantören WZ-Data AB lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB

WZ-Data AB, som tillhandahåller en lösning för livsmedelsupphandling, lämnar över till Mashie FoodTech Solutions AB när dess VD går i pension. Detta för att skapa en bättre helhetslösning för kunderna. Måltidssektorn står inför stora utmaningar som ökad klimatpåverkan och låga marginaler vilket kan lösas genom helhetslösningar för måltidsprocessen. WZ-Data kommer bidra med insikter och kunskap för att ytterligare stärka erbjudandet.

Läs mer

Rekommendationer för specialkost – så bör de användas

Rekommendationer för specialkost – så bör de användas

Råd kring specialkost, omtalade, diskuterade och efterlängtade! Åsa Kullberg projektledare för de nationella rekommendationerna gällande specialkost berättar mer om projektet, hur råden togs fram samt hur de kan användas i vardagen men även i kostdatasystemen ute i kommunerna.

Läs mer