BESTILLINGHJEM

La den enkelte bruker, pårørende eller andre registere kundens behov direkte i virksomhetssystemet og lever rett mat til rett kunde i rett tid. Slutt med all manuell håndtering av bestillinger i kjøkkenet.

Det å registere manuelt innkomne bestillinger er tidkrevende. Frigjør tid ved at den enkelte bruker, pårørende eller andre bestiller kundes behov direkte i virksomhetssystemet. La den enkelte bestiller se hele menyen tydelig med bilder og næringsinformasjon på hver enkelt rett.

Personalet i kjøkkenet raskt og effektivt ta ut den mengde mat som skal produseres og pakkes med tilhørende informative etikett uten å behøve å gå gjennom håndskrevne bestillingslister. For at rett mat skal komme til rett kunde i rett tid kan detaljerte kjørelister hentes fram med rett kjørerekkefølge for hver enkelt matlevering.

Generert statistikk- og faktureringsgrunnlag kan hentes ut med f.eks. kundenavn, kontonummer og beløp som kan sendes til økonomiavdelingen.

Reduser deres manuelle arbeid

Vi hjelper dere med å lett kunne ta imot matbestillinger fra deres kunder.