ADVANCED

Matilda Advanced har funksjoner som tiltaler virksomheter som sykehus og fylkeskommuner med f.eks pasientbestillinger, brettkort, etiketter og kjølematproduksjon.

 

I pakken Advanced inngår også de foregående funksjonspakkene Base, Pro og Pro Premium. Pakken Advanced inneholder funksjoner som:

Netthandel for brettservering

Med netthandel tilbyr kjøkkent sine kunder muligheter til å legge inn sine egne bestillinger direkte til kjøkkenets Matildasystem. Alle menyer og artikler som kjøkkenet har lagt tilgjengelig vil synes på netthandelen for kunden. Innkomne bestillinger vil automatisk
Samtlig av kjøkkenets menyer og artikler finner man i kundens netthandel. Innkomne bestillinger vil automatisk bli grunnlag for innkjøp, distribusjon og produksjon i kjøkkenet. Det som bestilles genererer også fakturagrunnlag og like typer statistikk.

Avanser produksjonsplanlegging

Med avansert produksjonsplanlegging gir det kjøkkenet mulighet til å ha ulike komponenter i samme måltid som kan tilberedes på forskjellige dager og til slutt serveres sammen med leverings-/serveringsdagen.

Kontakt oss

  • Kontakt vår herlige gjeng
  • Skap et fremgangsrikt kjøkken med oss

EFFEKTIVISER DERES ARBEIDSMÅTE

Vi hjelper dere dere med å effektivisere det daglige arbeidet på sykehus og fylkeskommuner.