MERKING AV MAT

Hvordan arbeider din virksomhet med Matinformasjonsdirektivet?

Alle som produserer, levererer og serverer mat har i henhold til gjeldende bestemmelser et ansvar for å kunne informere sine kunder om matens ingredienssammensetning, næringsinnhold og allergener.   

Avhengig av hvordan maten serveres skal informasjonskravet enten skriftliggjøres i form av en etikett eller kunne gis muntlig ved forespørsel. Muntlig eller skriftlig er det kjøkkenet som må bestemme eventuelt i et samarbeid med Mattilsynet.

Uavhengig formidligsmetode kreves det gode rutiner i kjøkkenet slik at matmerkingen til en hver tid er korrekt og lett tilgjengelig. Det å skrive ut en etikett er relativt enkelt, mens det å skape og å kvalitetssikre teskten på etiketten kan være både tidkrevende og en utfordring.

Våre erfarne virksomhetskonsulenter kan bistå i å skape en prosess der man med utgangspunkt i gjeldende lover og regler, lokale forutsetninger og dagens driftsopplegg, kan få etablert et opplegg der virksomheten ivaretar Matinformasjonsdirektivets bestemmelser.

Har dere kontroll på allergenene i maten?

Få kontroll på dokumentasjonen rundt allergener i maten som serveres.

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.