INTEGRASJONER

Effektiviser det daglige arbeidet og minimer administrasjonstiden ved å integrere kjøkkenets virksomhetssystem med eksisterende IT system. Vi tilbyr konsultasjoner som kan skape kontakt mellom kjøkkenets virksomhetssystem og andre IT-system, som f.eks. økonomisystemer, pasientsystemer, kassasystemer m.m.

Våre integrasjoner:

Økonomeksport
Integrer kjøkkenets virksomhetssystem med ditt nåværende økonomisystem, og send det genererte fakturaunderlaget til ditt økonomisystem for debitering/fakturering. Slutt med manuelle overføringer mellom systemer og spar tid. Med en økonomieksport blir det enkelt og oversiktelig å følge pengestrømmen fra bestilling til debitering/fakturering.

Innkjøpsintegrasjon
Skap et innkjøpsgrunnlag i virksomhetssystemet og omform dette til et  bestillingsgrunnlag som sendes dine leverandører. Få en helhetsløsning for å generere et grunnlag for innkjøp i egen organisasjon. Integrer mot organisasjonens innkjøpssystem for å automatisere innkjøpsptosessene.

Analyse
Få en helhetlig løsning for å generere et grunnlag til alle former for analyse av kjøkkenets måltidsproduksjon, samt gjøre det mulig å få økonomisk oppfølging av for eksempel hvor mye som er solgt. Integrer mot eget analysesystem (Business Intelligence System, som f.eks. Hypergene, Click View, etc.) der ulike former for rapporter over bestilt, produsert, levert antall måltider, svinn, etc. kan fremstilles.

Oppskrift
Eksponer kjøkkenets oppskriftsamling eller enkeltstående oppskrifter. Tjenesten kan integreres med en ekstern webløsning, hvor en egen side kan etableres for å eksponere og markedsføre egne oppskrifter og produkter.

 

Vi du spare tid?

Få hjelp til hvordan dere kan effektivisere deres arbeide gjennom integrasjoner.

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.