Svinnhåndtering

Ta kontroll over svinnet ved målinger og gjør forbedringer ut i fra konkrete rapporter.

Daglig kastes det mye mat både i produksjon og etter servering. Registrer og følg opp matsvinnet i hele organisasjonen. Matsvinnet må det først synliggjøres før man kan igangsette forbedringstiltak.

Mål svinnet i alle ulike stadier i tiltakskjeden for siden å kunne ta ut ulike rapporter som grunnlag for analyse og forbedringstiltak. Mål alt svinn fra råvaresvinn, tilberedningssvinn, serveringssvinn og til tallerkensvinn.

 

Hvor mye matsvinn har kjøkkenet deres?

Synliggjør matsvinnet deres for å få frem oversikt over forbedringstiltak.