STORKJØKKEN

Få et samlet sted for alt fra menyplanlegging til produksjon og servering av kvalitetssikrede måltider. Utarbeid næringsberegnede menyer enkelt og effektivt og skriv ut informative etiketter. Følg hele vareflyten fra innkjøp til servering og hent fram rapporter og statistikker som viser kjøkkenets resultater raskt og enkelt.

Alt på samme plass
I et storkjøkken produseres det mange porsjoner mat hver dag tilpasset ulike kosttyper, konsistenser og andre variabler. Ansatte i og rundt kjøkkenet gjør sitt ytterste for å kunne servere næringsrik og god mat tilpasset alle behov. Til tross for særskilte behov, et stramt budsjett og minimalt med tid.

For at arbeidet skal kunne flyte så rasjonelt og kostnadseffektivt som mulig, uten at det skal gå ut over kvaliteten, krever planlegging, struktur og en stor porsjon matglede.

Kvalitetssikre maten
Reduser det manuelle arbeidet ved at virksomhetssystemet enkelt og effektivt kostnads- og næringsberegner kjøkkenets oppskrifter og menyer. Utvikle kvalitetssikrede oppskrifter for normal- og spesialkost og samle disse i èn felles oppskriftsbase som gir full oversikt og kontroll. Planlegg kjøkkenets menyer direkte i virksomhetssystemet ut fra en lett tilgjengelig samling for alle typer oppskrifter. Skriv ut informative etiketter i henhold til gjeldende lover og regler.

Reduser kostnadene
Bestill rett vare og mengde ut fra kjøkkenets menyer og minimer feilinnkjøp gjennom korrekte og detaljerte innkjøpslister. Reduser tidsbruk og svinn gjennom planlagte og korrekte innkjøp. Ta kontroll over alle innkjøp og la kokkene bruke sin kreavtivitet på å bearbeide kjøkkenets råvarer.

Følg opp kostnadsutviklingen
Få full oversikt og kontroll over kjøkkenet vareflyt, alt i fra kostnadskontroll til svinn og avlevert matkvalitet. Lag en helhetlig oversikt uavhengig av personalforandringer eller den enkeltes kunnskapsnivå. Frigjør tid som i stedet kan benyttes å lage god og velsmakende mat til alle.

Tilpass etter kjøkkenets behov
Virksomhetssystemet kan videreutvikles med ulike tilleggsfunksjoner i takt med organisasjonens utvikling for etablering av et fremgangsrikt kjøkken i takt med tiden.

 

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.