PERSONALRESTAURANT

For å kunne drive en kantine eller en personalrestaurant må den være lønnsom. Skap kontroll fra første krone, effektiviser prosessene og oppretthold en høy kvalitet på den maten som produseres og serverer. Til sammen kan vi lage magi i kjøkkenet.

Skap lønnsomhet
Ved hjelp av før og etterkalkyler kan man enkelt følge opp hvilke retter på menyen som er mest lønnsomme. Se råvarekostnadene for hver rett, forventet salg samt det reelle resultat. Se hvilke komponenter som lagres for gjenbruk og reduser svinnkostnadene. Integrer systemet direkte med kassasystemet og spar tid ved å slippe å taste inn samme opplysninger to ganger.

Ha full kontroll
Samle alle oppskrifter på ett sted og få innkjøpsunderlag fra menyen direkte i virksomhetssystemet koblet opp mot kjøkkenets leverandører. Les inn prisfiler på mat og drikke i form av avtalepriser. Spar tid og kvalitetssikre at rett produkt alltid blir kjøpt inn. Skap kontroll på alle innkjøp, råvarekostnader og verdier på kjøkkenets lagerbeholdning.

Kvalitetssikre deres personalkantine
Vis næringsinnhold, allergener og en detaljert innholdsfortegnelse ved utskrift av informative etiketter på ferdigpakket mat eller direkte på menyen som presenteres. Sørg for at personalet har den kunnskapen som kreves for å servere korrekt mat til gjester med spesielle allergier. Vi hjelper dere med opplæring og støtte via systemet.

Vis kjøkkenets kvaliteter
Vis hele menyen på kjøkkenets hjemmeside, direkte fra virksomhetssystemet i en app eller på en storskjerm i kantinen eller personalretauranten. Oppdater informasjonen i nåtid dersom en råvare eller rett skiftes ut.

Tilpass etter lokale behov
Basert på ønsker og behov kan virksomhetssystemets basisfunksjoner videreutvikles med valgfri tilleggsfunksjonalitet slik at kjøkkenets prossser optimaliseres for å kunne servere rett mat for alle i takt med tiden.

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.