AIVO NORGE AS SKIFTER NAVN TIL MASHIE NORGE AS

For over tre år siden fikk Aivo Norge AS nye eiere og ble en del av Mashie AB i Sverige. Som et steg videre i denne sammenslåingsprosessen har vi nå valgt å bytte firmanavn til Mashie FoodTech Solutions Norge AS, som bedre reflekterer de aktiviteter vi arbeider med over hele Norden. Til daglig vil vi benytte Mashie Norge AS.

Aivo Norge AS er med dette historie, og vi blir isteden hetende Mashie FoodTech Solutions Norge AS med de tre virksomhetssystemene Aivo, Mathilda og Mashie.

Hvordan påvirker det deg som kunde?

Du vil ikke merke noen forskjell. Vi er samme organisasjon med samme organisasjonsnummer. Vi har samme telefonnummer, svarer i telefonen som tidligere og vi har de samme medarbeiderne. Men det kan være greit å vite om dette navneskiftet når du for fremtiden mottar fakturaer fra Mashie FoodTech Solutions Norge AS.

Kort oppsummert: Nytt navn - Ingen endringer!

Har du spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med oss på info@mashie.no

Vi skaper forutsetningene for at kjøkkenet skal kunne produsere og servere trygg og næringsriktig mat til alle.